1
00:00:42,500 --> 00:00:52,770
Niekde mimo myšlienok veriach a neveriach je pole.

2
00:00:47,763 --> 00:00:52,770
Tam sa stretneme.

3
00:01:49,610 --> 00:01:53,321
- No táák! Poďte von!

4
00:01:55,741 --> 00:01:58,075
- Nie khanum,
je to príliš ťažké.

5
00:01:58,076 --> 00:02:00,328
Habibeh, pracuješ od 5-tej,

6
00:02:00,329 --> 00:02:01,996
zvládnem odniesť koláč.

7
00:02:01,997 --> 00:02:06,997
- Úsmev Navid,
možno mi dáš nejakých synovcov.

8
00:02:07,085 --> 00:02:08,961
Khanum, prosím,
dovoľ mi postarať sa o to.

9
00:02:08,962 --> 00:02:13,962
Ahojte všetci!
Ďakujem, ďakujem.

10
00:02:14,593 --> 00:02:19,593
Poďte sem. Nebojte,
spievať nebudem, sľubujem.

11
00:02:20,891 --> 00:02:25,891
Ďakujem, ďakujem vám všetkým,
že ste sem dnes prišli.

12
00:02:26,146 --> 00:02:30,483
Myslím, že posledný rok bol...

13
00:02:30,484 --> 00:02:32,068
náročný.

14
00:02:32,069 --> 00:02:33,486
Dalo by sa povedať.

15
00:02:33,487 --> 00:02:35,946
Veľmi náročný, pre nás všetkých.

16
00:02:35,947 --> 00:02:40,947
Ale aj napriek tomu sme stále tu
a oslavujeme,

17
00:02:41,286 --> 00:02:46,123
za čo ďakujeme tebe, syn môj.

18
00:02:46,124 --> 00:02:49,251
Tebe a tvojej tvrdohlavosti.

19
00:02:49,252 --> 00:02:50,795
Ako by som počul
tvojho starého otca,

20
00:02:50,796 --> 00:02:53,464
keby bol ešte medzi nami,
hovoril by

21
00:02:53,465 --> 00:02:56,092
presne to isté o mne.

22
00:02:56,093 --> 00:03:01,093
Teraz ale odchádzaš do
internátnej školy v U.S.

23
00:03:01,139 --> 00:03:03,474
........