1
00:01:58,401 --> 00:02:01,917
<i>KAMBODŽA, 2015</i>

2
00:02:13,500 --> 00:02:15,700
Hej, pospěšte!

3
00:02:15,901 --> 00:02:17,650
Doktore Hane, musíme jít!

4
00:02:17,650 --> 00:02:18,359
Na shledanou!

5
00:02:18,359 --> 00:02:19,276
Nashle!

6
00:02:20,800 --> 00:02:22,100
Rychle!

7
00:02:36,400 --> 00:02:41,109
Kvůli záplavám další letadlo
poletí až za 2 týdny!

8
00:02:41,109 --> 00:02:42,192
Nastup.

9
00:02:45,609 --> 00:02:47,483
V nemocnici už máš vypsané služby.

10
00:02:47,684 --> 00:02:48,784
Běžte!

11
00:02:49,609 --> 00:02:53,318
Tohle je poslední vrtulník.

12
00:02:57,609 --> 00:02:59,400
Soo-hyune!

13
00:02:59,400 --> 00:03:00,650
Dej mi tu tašku!

14
00:03:00,650 --> 00:03:04,234
- Jeď domů. Zavolám ti.
- Co to vyvádíš?

15
00:03:05,318 --> 00:03:06,400
Vrať se!

16
00:03:07,400 --> 00:03:08,817
Soo-hyune!

17
00:04:03,400 --> 00:04:05,650
Děkuju.

18
00:04:06,984 --> 00:04:08,192
Není zač.

19
00:04:12,945 --> 00:04:16,486
Vidíte věci lépe než většina ostatních.

20
00:04:17,093 --> 00:04:23,718
Věřím neviditelným věcem víc
než těm, které lze vidět.

21
00:04:25,992 --> 00:04:27,867
Lunan je vaše vnučka?

22
00:04:27,867 --> 00:04:33,534
Našel jsem ji v lese. Děti s rozštěpem
patra jsou považovány za prokleté.

23
00:04:34,252 --> 00:04:36,418
Zachránil jste jí život.

24
00:04:37,281 --> 00:04:42,992
Vy jste jí dal nový.
Jménem Lunan vám děkuji.
........