1
00:00:14,755 --> 00:00:17,980
- Koho mám oznámit?
- Uhněte! - Pane!

2
00:00:18,208 --> 00:00:20,008
Pane!

3
00:00:24,139 --> 00:00:26,009
Kde je?

4
00:00:28,704 --> 00:00:30,678
Nevstávejte.

5
00:00:30,951 --> 00:00:33,674
Nemohla jsem je zastavit, omlouvám se.

6
00:00:44,999 --> 00:00:47,010
Tohle je pro vás.

7
00:00:47,028 --> 00:00:50,160
Dopis od papeže.
Přečtěte si ho.

8
00:01:04,348 --> 00:01:07,468
Záležitosti Jeho Svatosti
se musí podílet jak?

9
00:01:07,588 --> 00:01:11,010
Šedesáti, osmdesáti procenty
ze všech vašich zisků?

10
00:01:11,030 --> 00:01:14,933
Desátky a daně z každé
farnosti v Evropě.

11
00:01:15,053 --> 00:01:18,001
Kolik příjmů to musí být za měsíc?

12
00:01:20,259 --> 00:01:23,320
Ale on už vaši banku nechce.

13
00:01:23,440 --> 00:01:27,780
A nedivil bych se, kdyby
ostatní následovali papežův příklad.

14
00:01:27,900 --> 00:01:32,319
Zjistíte, že většina obchodníků
nerada obchoduje s vrahy.

15
00:01:32,329 --> 00:01:35,130
Myslíte si, že nevím,
kdo zabil Bredaniho?

16
00:01:35,250 --> 00:01:39,573
Já zaměstnávám lidi pro jejich
schopnosti s čísly. Ne noži.

17
00:01:39,693 --> 00:01:42,730
A zjistíte, že všichni
mají na tu noc alibi.

18
00:01:42,850 --> 00:01:44,558
A teď...

19
00:01:45,238 --> 00:01:48,638
probereme podrobné
informace o převodu?

20
00:01:49,707 --> 00:01:53,090
Můj účetní bude samozřejmě potřebovat
přístup ke všem vašim záznamům.

21
00:01:53,210 --> 00:01:57,808
- Váš účetní?
- Ano. Můj účetní.

22
00:01:59,774 --> 00:02:02,730
Víte, Florencie se změní.
........