1
00:00:37,558 --> 00:00:39,558
- Přeložil Kubik.T1 -

2
00:00:39,559 --> 00:00:41,892
A nyní, History Channel uvádí

3
00:00:41,928 --> 00:00:45,663
Americký vynálezce: Skutečný
příběh Henryho Forda.

4
00:00:45,698 --> 00:00:47,999
Toto je můj stroj na porážení Židů.

5
00:00:48,034 --> 00:00:49,600
Porazí jakéhokoliv Žida.

6
00:00:49,636 --> 00:00:50,901
Jednoduše vlezete za volant,

7
00:00:50,937 --> 00:00:52,703
namíříte si to na Žida a porazíte ho.

8
00:00:52,739 --> 00:00:54,405
Můžete jej použít také k dopravě

9
00:00:54,440 --> 00:00:56,073
z místa na místo a převozu věcí?

10
00:00:56,109 --> 00:00:57,508
Je to stroj na porážení Židů.

11
00:00:57,543 --> 00:00:58,776
Na tohle není konstruován.

12
00:00:58,811 --> 00:01:00,244
Ale mohl byste ho tak použít.

13
00:01:00,280 --> 00:01:02,013
Ano, ano, ano, mohl...
Ano, ano, ano, mohl...

14
00:01:02,048 --> 00:01:05,116
taky byste si mohl prostřít
na Monu Lisu. Bože!

15
00:01:05,151 --> 00:01:06,651
- Nazdar chlapi.
- Ahoj, Quagmire.

16
00:01:06,686 --> 00:01:08,452
Jak šel nácvik pochodové hudby?

17
00:01:08,488 --> 00:01:10,788
Petere, ty víš, že to je uniforma pilota.

18
00:01:10,823 --> 00:01:13,057
Symbolizuje roky speciálního výcviku.

19
00:01:13,092 --> 00:01:14,492
Jo, jasně, víš, co taky zabere roky

20
00:01:14,527 --> 00:01:16,761
speciálního výcviku?
Šilhání.

21
00:01:18,965 --> 00:01:20,798
Ah! Ah! Ah! Moc daleko! Moc daleko!

22
00:01:20,833 --> 00:01:22,800
Vydrž.

23
00:01:25,738 --> 00:01:27,972
Děkuji ti, nelidsky dřející
korejský animátore.

24
00:01:28,007 --> 00:01:30,141
........