1
00:00:54,822 --> 00:00:56,857
-Odneste to pryč.
-Rychle, rychle.

2
00:01:08,002 --> 00:01:10,104
-Běžte, pohyb!
-Pohyb, pohyb, běžte!

3
00:01:10,271 --> 00:01:13,340
-Pohyb, pohyb!
-Běžte, běžte!

4
00:01:21,248 --> 00:01:23,217
Pozor, granát!

5
00:01:37,698 --> 00:01:41,635
Když jsi byla malá,
bydlelas ve skladišti.

6
00:01:43,304 --> 00:01:45,806
A měli jsme bodyguardy.

7
00:01:46,607 --> 00:01:48,943
Řekni: "Ahoj, Bazi."

8
00:01:50,678 --> 00:01:56,050
A v tom skladišti byl falešný byt.

9
00:01:57,118 --> 00:02:02,389
Podívej, to je tvůj tatínek
v tvém falešném pokojíčku.

10
00:02:02,723 --> 00:02:05,126
Ahoj, tatínek přemýšlí,
jak hodně jsme ublížili

11
00:02:05,259 --> 00:02:07,128
naší rozkošné holčičce.

12
00:02:07,294 --> 00:02:10,798
Tak to by jako poutavá
vysokoškolská esej stačilo.

13
00:02:12,967 --> 00:02:16,137
Vím, že se stěhujeme,
ale jen rychlá otázka:

14
00:02:16,270 --> 00:02:17,371
Kirk je pryč,

15
00:02:17,738 --> 00:02:20,975
ale podle Reddingtona je...
Mrtvý? Není mrtvý?

16
00:02:21,108 --> 00:02:23,277
-Ve vězení rozhodně není.
-Já nevím.

17
00:02:23,410 --> 00:02:25,646
S Reddingtonem nic nepředpokládám.

18
00:02:25,813 --> 00:02:27,948
Zabránil ti, abys zjistila,
kdo je tvůj otec.

19
00:02:28,082 --> 00:02:30,351
To tys mi říkal,
že je to moje minulost.

20
00:02:30,718 --> 00:02:32,853
To je, ale...

21
00:02:33,154 --> 00:02:34,688
Možná když jsem teď táta,

22
00:02:34,822 --> 00:02:38,759
bych lhal, kdybych tvrdil,
že mě nezajímá, kdo je můj otec.
........