1
00:00:55,622 --> 00:00:57,657
-Odneste to pryč.
-Rychle, rychle.

2
00:01:08,802 --> 00:01:10,904
-Běžte, pohyb!
-Pohyb, pohyb, běžte!

3
00:01:11,071 --> 00:01:14,140
-Pohyb, pohyb!
-Běžte, běžte!

4
00:01:22,048 --> 00:01:24,017
Pozor, granát!

5
00:01:38,498 --> 00:01:42,435
Když jsi byla malá,
bydlelas ve skladišti.

6
00:01:44,104 --> 00:01:46,606
A měli jsme bodyguardy.

7
00:01:47,407 --> 00:01:49,743
Řekni: "Ahoj, Bazi."

8
00:01:51,478 --> 00:01:56,850
A v tom skladišti byl falešný byt.

9
00:01:57,918 --> 00:02:03,189
Podívej, to je tvůj tatínek
v tvém falešném pokojíčku.

10
00:02:03,523 --> 00:02:05,926
Ahoj, tatínek přemýšlí,
jak hodně jsme ublížili

11
00:02:06,059 --> 00:02:07,928
naší rozkošné holčičce.

12
00:02:08,094 --> 00:02:11,598
Tak to by jako poutavá
vysokoškolská esej stačilo.

13
00:02:13,767 --> 00:02:16,937
Vím, že se stěhujeme,
ale jen rychlá otázka:

14
00:02:17,070 --> 00:02:18,171
Kirk je pryč,

15
00:02:18,538 --> 00:02:21,775
ale podle Reddingtona je...
Mrtvý? Není mrtvý?

16
00:02:21,908 --> 00:02:24,077
-Ve vězení rozhodně není.
-Já nevím.

17
00:02:24,210 --> 00:02:26,446
S Reddingtonem nic nepředpokládám.

18
00:02:26,613 --> 00:02:28,748
Zabránil ti, abys zjistila,
kdo je tvůj otec.

19
00:02:28,882 --> 00:02:31,151
To tys mi říkal,
že je to moje minulost.

20
00:02:31,518 --> 00:02:33,653
To je, ale...

21
00:02:33,954 --> 00:02:35,488
Možná když jsem teď táta,

22
00:02:35,622 --> 00:02:39,559
bych lhal, kdybych tvrdil,
že mě nezajímá, kdo je můj otec.
........