1
00:00:09,120 --> 00:00:12,360
Počuj, daj mi signál, keď
budeš neskôr potrebovať pomoc...

2
00:00:12,390 --> 00:00:13,490
pri usádzaní ľudí.

3
00:00:13,530 --> 00:00:16,030
Nemyslím si, že
budem potrebovať pomoc.

4
00:00:16,060 --> 00:00:18,700
Ale môžeš premiestniť
sviečku na stole 6.

5
00:00:39,350 --> 00:00:41,550
V poriadku, možno by sme mali
spraviť nejaké taniere na stenu

6
00:00:41,590 --> 00:00:43,150
alebo niečo také.

7
00:00:44,360 --> 00:00:46,090
- Zákazníci!
- Čo?

8
00:00:46,130 --> 00:00:48,190
- Máme zákazníkov!
- Čo?

9
00:00:51,400 --> 00:00:52,700
- Stôl pre dvoch.

10
00:00:52,730 --> 00:00:53,960
Lepšie ako pre nikoho.

11
00:00:54,000 --> 00:00:56,070
Kým to nie je dáma bez trička.

12
00:00:57,740 --> 00:00:59,000
Falošný poplach.

13
00:00:59,040 --> 00:01:02,910
Chceli vedieť smer na bar
mitzvah do Westchestru.

14
00:01:02,940 --> 00:01:04,710
Prepáčte.

15
00:01:06,080 --> 00:01:07,210
Hej, šéfkuchár, aká je stávka

16
00:01:07,250 --> 00:01:08,940
na to, koľko toto sucho potrvá?

17
00:01:08,980 --> 00:01:11,480
Ľudia, toto je nový cyklus.

18
00:01:11,520 --> 00:01:13,450
24 hodín, a bude to zabudnuté.

19
00:01:18,260 --> 00:01:21,490
Iste. Nezáleží, či
sa stalo niečo hrozné.

20
00:01:21,530 --> 00:01:23,930
Prejde trochu času
a nikto sa nebude zaujímať.

21
00:01:23,960 --> 00:01:25,160
Však, Dion?

22
00:01:26,860 --> 00:01:29,060
Dobre, ľudia, pracujte
na svojich tanieroch.

23
00:01:29,100 --> 00:01:31,000
........