1
00:00:06,780 --> 00:00:08,780
Veľmi blízko. Ešte raz potlačiť.

2
00:00:08,810 --> 00:00:13,280
Och, môj Bože!

3
00:00:15,180 --> 00:00:16,350
Zvládla si to!

4
00:00:16,380 --> 00:00:17,980
Je tu. Je tu.

5
00:00:18,020 --> 00:00:19,850
Kde je?

6
00:00:19,890 --> 00:00:23,720
Och, môj Bože.

7
00:00:23,760 --> 00:00:26,090
Zvládli sme to. Je krásny.

8
00:00:26,130 --> 00:00:27,830
Nechaj ma pozrieť sa.

9
00:00:27,860 --> 00:00:29,830
Je dokonalý.

10
00:00:38,470 --> 00:00:40,240
Och, áno.

11
00:00:40,270 --> 00:00:43,410
Wau. To je tvoj život.

12
00:00:43,440 --> 00:00:45,010
Wau, to je tvoj syn.

13
00:00:45,050 --> 00:00:46,210
Veríš tomu?

14
00:00:48,250 --> 00:00:50,850
T...

15
00:00:50,880 --> 00:00:52,850
je to tvoj chlapec.

16
00:01:19,780 --> 00:01:22,210
Čo je? Mám prácu.

17
00:01:22,250 --> 00:01:24,350
Budeš mať ešte viac.

18
00:01:24,380 --> 00:01:26,350
- Začalo to.
- Čo?

19
00:01:26,390 --> 00:01:27,350
Ty vieš, čo.

20
00:01:27,390 --> 00:01:28,620
Zavolaj zúbkovej víle,

21
00:01:28,660 --> 00:01:30,920
povedz mu, že sa stretnete
pod mostom na Willis Avenue.

22
00:01:30,960 --> 00:01:31,570
O 23:00.

23
00:01:31,600 --> 00:01:33,430
Nepamätám
si súhlas na spravenie...

24
00:01:33,460 --> 00:01:35,660
- Do šľaka.

25
........