1
00:00:01,253 --> 00:00:03,711
V minulých dílech jste viděli:

2
00:00:08,385 --> 00:00:09,509
Ahoj.

3
00:00:09,803 --> 00:00:10,802
Ahoj.

4
00:00:12,305 --> 00:00:13,638
Chceš zajít na pivo?

5
00:00:13,682 --> 00:00:14,722
Teď hned?

6
00:00:16,226 --> 00:00:17,267
Jo.

7
00:00:18,395 --> 00:00:20,437
Nepůjde to k soudu,
postarám se o to.

8
00:00:21,481 --> 00:00:22,522
Kontroly chodí do Quorta.

9
00:00:22,566 --> 00:00:24,482
Pořád stejně.

10
00:00:24,526 --> 00:00:26,526
Byla jsi přeřazena
ke Skipu Hadderlymu.

11
00:00:26,570 --> 00:00:28,319
To David neřekl.

12
00:00:28,363 --> 00:00:29,487
Musel něco říct.

13
00:00:29,531 --> 00:00:31,197
Musel dát důvod proč.

14
00:00:31,241 --> 00:00:33,283
Ne, nedal.
Nemusel.

15
00:00:33,326 --> 00:00:35,452
Jen řekl,
že chce novou stážistku.

16
00:00:35,495 --> 00:00:36,703
Nech to být.

17
00:00:36,746 --> 00:00:39,372
Michael změnil závěť
před dvěma měsíci.

18
00:00:39,416 --> 00:00:41,791
Jistě chápete,
že rodina není

19
00:00:41,835 --> 00:00:43,501
nadšená.

20
00:00:43,545 --> 00:00:46,713
Nechal 500 000 dolarů
na jméno Chelsea Raynová.

21
00:00:46,756 --> 00:00:48,465
Jste Chelsea Raynová?

22
00:01:03,732 --> 00:01:05,857
Už to nikdy nedělej!

23
00:01:23,157 --> 00:01:25,657
1x06 - Boundaries
přeložila janey

........