1
00:00:00,209 --> 00:00:00,209


2
00:00:00,000 --> 00:00:02,294
<i>Viděli jste...</i>

3
00:00:02,294 --> 00:00:05,590
Když jsem utíkala před Epifaniem
dostala jsem se na pašeráckou trasu Camilli.

4
00:00:05,800 --> 00:00:08,595
Viděli jsme, co udělali.
Viděli jsme, jak zabili China.

5
00:00:08,595 --> 00:00:11,308
Poslouchej mě, mezi nimi se něco děje.

6
00:00:11,516 --> 00:00:15,312
Půjdeme na to pomalu.
Okamžitě zastav všechny dodávky.

7
00:00:15,396 --> 00:00:19,317
Jorge, vrať se.
Dallas nedostane zásilku.

8
00:00:19,401 --> 00:00:23,615
Jak mám vydržet bez dodávek?
Jamesi chci, aby ti věřila.

9
00:00:23,699 --> 00:00:26,202
- Kim, Teresa. Tereso, Kim.
- Ahoj.

10
00:00:26,702 --> 00:00:29,706
Jestli se ho budeš držet,
můžeš se hodně naučit. Stoupá vzhůru.

11
00:00:29,706 --> 00:00:32,711
<i>Birdman je Eric Watson.</i>
<i>Je to nepříjemnost...</i>

12
00:00:33,212 --> 00:00:35,215
<i>které se musím zbavit,</i>
<i>až dostanu povolení.</i>

13
00:00:35,424 --> 00:00:37,509
Povolení ještě nemám.

14
00:00:37,509 --> 00:00:40,305
Jdi dovnitř a čekej, až ti zavolám.

15
00:00:40,305 --> 00:00:41,807
<i>Nikoho nezabiju.</i>

16
00:00:41,807 --> 00:00:44,226
- Co je to s tebou?
- Uklidni se.

17
00:00:44,310 --> 00:00:48,023
- Zabije ho, nevidíš?
- To není moje věc.

18
00:00:48,023 --> 00:00:49,316
Dovolil jsi, aby umřel.

19
00:00:49,526 --> 00:00:52,530
Až budeš mít příště další práci,
vyber si někoho jiného.

20
00:00:52,530 --> 00:00:55,325
Každá si může nasadit sukni
a dát tam ten přístroj.

21
00:00:55,325 --> 00:00:58,622
Myslíš, že to byla tvoje práce?
Tvoje práce byla, učit se.

22
00:01:03,128 --> 00:01:04,630
........