1
00:00:01,945 --> 00:00:01,945


2
00:00:02,155 --> 00:00:04,470
<i>Viděli jste...</i>

3
00:00:04,470 --> 00:00:07,794
Když jsem utíkala před Epifaniem
dostala jsem se na pašeráckou trasu Camili.

4
00:00:08,006 --> 00:00:10,824
Viděli jsme, co udělali.
Viděli jsme, jak zabili China.

5
00:00:10,824 --> 00:00:13,559
Poslouchej mě, mezi nimi se něco děje.

6
00:00:13,771 --> 00:00:17,600
Půjdeme na to pomalu.
Okamžitě zastav všechny dodávky.

7
00:00:17,683 --> 00:00:21,639
Jorge, vrať se.
Dallas nedostane zásilku.

8
00:00:21,722 --> 00:00:25,974
Jak mám vydržet bez dodávek?
Jamesi chci, aby ti věřila.

9
00:00:26,058 --> 00:00:28,583
- Kim, Teresa. Tereso, Kim.
- Ahoj.

10
00:00:29,087 --> 00:00:32,117
Jestli se ho budeš držet,
mužeš se hodně naučit. Stoupá vzhůru.

11
00:00:32,117 --> 00:00:35,147
<i>Birdman je Eric Watson.</i>
<i>Je to nepříjemnost...</i>

12
00:00:35,654 --> 00:00:37,674
<i>které se musím zbavit,</i>
<i>až dostanu povolení.</i>

13
00:00:37,884 --> 00:00:39,988
Povolení ještě nemám.

14
00:00:39,988 --> 00:00:42,807
Jdi dovnitř a čekej, až ti zavolám.

15
00:00:42,807 --> 00:00:44,323
<i>Nikoho nezabiju.</i>

16
00:00:44,323 --> 00:00:46,763
- Co je to s tebou?
- Uklidni se.

17
00:00:46,847 --> 00:00:50,592
- Zabije ho, nevidíš?
- To není moje věc.

18
00:00:50,592 --> 00:00:51,897
Dovolil jsi, aby umřel.

19
00:00:52,108 --> 00:00:55,137
Až budeš mít příště další práci,
vyber si někoho jiného.

20
00:00:55,137 --> 00:00:57,957
Každá si může nasadit sukni
a dát tam ten přístroj.

21
00:00:57,957 --> 00:01:01,282
Myslíš, že to byla tvoje práce?
Tvoje práce byla, učit se.

22
00:01:05,827 --> 00:01:07,341
........