1
00:00:06,000 --> 00:00:07,935
Jak se máte?

2
00:00:07,970 --> 00:00:13,405
Pan Mark Gatiss cítí, že
by bylo nevlídné, předložit

3
00:00:13,440 --> 00:00:18,840
tento program bez oprávněných
slov přátelského varování.

4
00:00:18,875 --> 00:00:22,657
Chystáme se rozvinout
příběh hororových filmů

5
00:00:22,692 --> 00:00:26,405
mužů a žen z filmových komunit,

6
00:00:26,440 --> 00:00:31,924
kteří se snažili vytvořit monstra,
aniž by zúčtovali s Bohem.

7
00:00:33,470 --> 00:00:36,750
Myslím, že vás to bude informovat,

8
00:00:36,785 --> 00:00:39,817
bude vás to bavit,

9
00:00:39,852 --> 00:00:42,815
mohlo by vás to dokonce děsit.

10
00:00:42,850 --> 00:00:48,940
Takže pokud má někdo z vás pocit, že si
nepřeje podrobit své nervy takovému vzrušení,

11
00:00:48,975 --> 00:00:50,726
nyní je čas…

12
00:00:52,360 --> 00:00:55,648
Dobře, varovali jsme vás…

13
00:01:00,050 --> 00:01:03,383
Kino bylo stvořeno pro hororové filmy.

14
00:01:11,217 --> 00:01:15,527
Žádný jiný druh filmu, neposkytuje
stejné tajemné očekávání

15
00:01:15,562 --> 00:01:18,287
jako hlavy v zatemnělém sále.

16
00:01:18,322 --> 00:01:23,168
<i>Žije! Žije! Žije! <i>

17
00:01:25,607 --> 00:01:30,249
Žádný jiný nemá tak silné
využití zvuku a obrazu.

18
00:01:38,257 --> 00:01:42,822
Kino je místo, kde sdílíme
kolektivní sen, a hororové filmy

19
00:01:42,857 --> 00:01:48,157
jsou nejsnovější ze všech, možná
protože zapojují naše noční můry.

20
00:01:48,192 --> 00:01:50,497
<i>Něco slyším. Stůjte! Stůjte! <i>

21
00:01:54,387 --> 00:01:56,412
V této sérii, znovu navštívím

22
00:01:56,447 --> 00:01:59,042
tři největší období
hororových snímků

23
00:01:59,077 --> 00:02:02,547
........