1
00:00:16,767 --> 00:00:20,606
LEGENDA O LOBOVI

2
00:00:33,663 --> 00:00:39,606
Príbeh starého západu v podaní Rexa Allena
a v piesni skupiny The Sons of the Pioneers.

3
00:00:40,507 --> 00:00:48,507
Preklad z anglických titulkov:
M. M.

4
00:01:56,884 --> 00:02:01,488
* V jasnej noci vatra horí,

5
00:02:01,489 --> 00:02:06,360
* vôkol vyjú vlci v diali,

6
00:02:06,361 --> 00:02:10,965
* jazdec tam príbeh hovorí

7
00:02:10,966 --> 00:02:16,036
* o najstatočnejšom vlkovi.

8
00:02:16,037 --> 00:02:20,340
* Tento kráľ všetkých lovcov,

9
00:02:20,341 --> 00:02:24,844
* zrodený ostatných viesť,

10
00:02:24,845 --> 00:02:30,951
* jeho meno sa stalo legendou

11
00:02:30,952 --> 00:02:38,357
* po celom juhozápade.

12
00:02:38,926 --> 00:02:41,228
* Lobo...
* Lobo...

13
00:02:41,229 --> 00:02:42,296
* Lobo...
* Lobo...

14
00:02:42,297 --> 00:02:45,701
* tvoje meno ožíva,

15
00:02:45,702 --> 00:02:49,737
* pretože ťa nikto nedostal

16
00:02:49,738 --> 00:02:53,373
* mŕtveho či zaživa.

17
00:02:53,374 --> 00:02:55,075
* Lobo...
* Lobo...

18
00:02:55,076 --> 00:02:56,444
* Lobo...
* Lobo...

19
00:02:56,445 --> 00:02:59,679
* tvoje meno ožíva,

20
00:02:59,680 --> 00:03:03,951
* pretože ťa nikto nedostal

21
00:03:03,952 --> 00:03:12,491
* mŕtveho či zaživa.

22
00:03:12,892 --> 00:03:14,027
Ako všetko iné,

23
00:03:14,028 --> 00:03:16,864
dobré legendy mávajú dobrý začiatok.

24
00:03:16,865 --> 00:03:19,433
........