1
00:00:00,042 --> 00:00:01,808
<i>V minulých dieloch Travelers...</i>

2
00:00:02,085 --> 00:00:03,451
Uniesli nás.

3
00:00:03,453 --> 00:00:05,587
Prečo sa neukážete?

4
00:00:07,090 --> 00:00:08,490
- Wilson!
- Pane.

5
00:00:08,492 --> 00:00:10,325
Cesta je čistá.

6
00:00:10,886 --> 00:00:12,526
Pôjdem za vami.

7
00:00:13,263 --> 00:00:14,295


8
00:00:15,140 --> 00:00:16,472
Pane, potrebujem tu vašu pomoc.

9
00:00:16,474 --> 00:00:17,533


10
00:00:17,535 --> 00:00:19,208
<i>Výbuch bol dosť
silný na to</i>

11
00:00:19,210 --> 00:00:20,452
<i>aby dostal môjho vodiča do kómy</i>

12
00:00:20,479 --> 00:00:21,944
<i>ale obaja vieme, že by mal mať
niekoľko megaton.</i>

13
00:00:21,946 --> 00:00:23,280
Nie som si istá z čoho ma viníte.

14
00:00:23,282 --> 00:00:24,414
...že nikdy neexistovala

15
00:00:24,416 --> 00:00:25,782
alebo ste niekoho naverbovali.

16
00:00:25,784 --> 00:00:28,785
Tak či onak budeme ešte
pokračovať v konverzácii.

17
00:00:31,589 --> 00:00:35,357


18
00:00:36,761 --> 00:00:37,927
Amen!

19
00:00:39,329 --> 00:00:40,362
Amen!

20
00:00:40,364 --> 00:00:43,766
Mojžiš putoval na horu
40 dní a nocí.

21
00:00:43,768 --> 00:00:47,403
Ježiš putoval púšťou
40 dní

22
00:00:47,405 --> 00:00:51,540
a tak sme prešli
celou touto krajinou

23
00:00:51,542 --> 00:00:54,142
k miestu, kde som mal
prvýkrát víziu

........