1
00:00:00,040 --> 00:00:06,000
<i>Tesknící vlaštovka</i>
<i>letí šerem.</i>

2
00:00:06,240 --> 00:00:10,480
Tenshi no kôkotsu

3
00:00:10,600 --> 00:00:15,440
Andělská extáze

4
00:00:15,560 --> 00:00:23,560
<i>I sluneční záře je</i>
<i>smutkem osetá.</i>

5
00:00:26,160 --> 00:00:32,200
<i>Dokonce i hukot větru...</i>

6
00:00:34,600 --> 00:00:41,040
<i>Vrtá se nejedním kamenným srdcem.</i>

7
00:00:42,880 --> 00:00:51,080
<i>Ideální k procitnutí tváře,</i>

8
00:00:51,920 --> 00:00:59,560
<i>té svázané asfaltovou pří.</i>

9
00:01:01,880 --> 00:01:07,120
<i>Nepotřebuji jehly stříbrné</i>

10
00:01:10,440 --> 00:01:16,280
<i>k látání potrhaného praporu.</i>

11
00:01:18,760 --> 00:01:26,040
<i>Zalátám jej nehty.</i>
<i>Za šera.</i>

12
00:01:29,160 --> 00:01:35,280
<i>Tady je naše bojiště</i>

13
00:01:37,400 --> 00:01:44,560
<i>šeptající před bitvou.</i>

14
00:01:51,880 --> 00:01:58,120
<i>Tesknící vlaštovka</i>
<i>letí šerem.</i>

15
00:02:00,400 --> 00:02:06,280
<i>Ulicemi při rozednění.</i>

16
00:02:06,520 --> 00:02:08,600
Na úspěch!

17
00:02:08,600 --> 00:02:14,160
<i>Odplouvá větrem</i>
<i>třepetaje křídly.</i>

18
00:02:16,600 --> 00:02:23,960
<i>Obrátím maličký plamen</i>

19
00:02:25,160 --> 00:02:31,440
<i>k té rudé krvy zářící.</i>

20
00:02:33,240 --> 00:02:39,960
<i>Vstříc neúrodnému bojišti.</i>

21
00:02:40,960 --> 00:02:44,720
<i>Zapalme rozbřesk!</i>

22
00:02:45,200 --> 00:02:50,800
<i>Zapalme rozbřesk v ulicích!</i>

23
00:02:51,440 --> 00:02:58,800
<i>Tady je plamen.</i>
<i>Tady je plamen...</i>

24
00:02:59,680 --> 00:03:05,160
........