2
00:00:04,028 --> 00:00:06,997
Dva američtí vědci jsou ztraceni
ve vířícím labyrintu

3
00:00:07,064 --> 00:00:09,123
minulých a budoucích věků.

4
00:00:09,200 --> 00:00:13,603
Během prvního pokusu největšího
a nejtajnějšího amerického projektu,

5
00:00:13,671 --> 00:00:15,969
Časového tunelu,

6
00:00:16,040 --> 00:00:18,239
se nyní Tony Newman
a Doug Phillips bezmocně řítí

6
00:00:18,240 --> 00:00:21,239
vstříc novému,
fantastickému dobrodružství

7
00:00:21,312 --> 00:00:25,248
někde v nekonečných chodbách času.

8
00:01:09,894 --> 00:01:14,456
Hej, občane, pojď sem.

9
00:01:14,532 --> 00:01:18,696
- Stůj, nebo střelím!
- Pojď sem, občane.

10
00:01:24,975 --> 00:01:28,342
- Co si přejete?
- Jsi zatčen.

11
00:01:28,412 --> 00:01:31,404
Zatčen? Co jsem udělal?

12
00:02:06,517 --> 00:02:09,008
To je krásný pohled, občane.

13
00:02:12,089 --> 00:02:14,853
Co s tím člověkem udělají?

14
00:02:14,925 --> 00:02:18,861
On, nebo ona, je na cestě .
pod gilotinu. Nějaký aristokrat.

15
00:02:18,929 --> 00:02:22,023
Ta pyšná hlava
bude brzy v koši.

16
00:02:27,638 --> 00:02:29,731
Doug!

17
00:02:29,807 --> 00:02:30,173
Opatrně.

18
00:02:30,244 --> 00:02:35,648
Mnoho nevinných lidí v těchto dnech
skončilo pod gilotinou.

19
00:02:35,716 --> 00:02:39,379
- Musím ho odtamtud dostat.
- Nezkoušel bych to.

20
00:02:39,453 --> 00:02:42,513
Tvá vlastní hlava
se octne na špalku.

21
00:02:42,590 --> 00:02:46,686
Nemají právo ho zabít.
Nic neudělal.

22
00:02:46,760 --> 00:02:49,524
Další takový.

........