1
00:00:24,691 --> 00:00:27,193
Seš dobrej!

2
00:00:28,361 --> 00:00:33,783
Princezna Ardala se vrací na Zemi,
aby naklonovala Bucka Rogere pro své podlé plány.

3
00:00:33,867 --> 00:00:36,828
Kapitán Bucku Rogersi,
seznamte se s kapitánem Buckem Rogersem.

4
00:00:36,911 --> 00:00:39,330
Jak vidíte, kapitáne, můžete být nahrazený.

5
00:00:40,707 --> 00:00:43,543
Ihned zahajte útok proti Zemi!

6
00:00:43,543 --> 00:00:47,046
Co zmůže jeden Buck Rogers proti třem?

7
00:00:47,046 --> 00:00:49,716
Dva jsou dole, ještě jeden.

8
00:00:49,716 --> 00:00:52,177
- Nuda, Bucku, nuda.
- Kterého?

9
00:00:57,932 --> 00:01:00,101
"Je rok 1987"

10
00:01:00,185 --> 00:01:04,856
"a Nasa vypustila do vesmíru
nejnovější americkou sondu."

11
00:01:04,856 --> 00:01:09,277
"Ranger 3 a jeho pilot,
kapitán Buck Rogers,"

12
00:01:09,277 --> 00:01:12,155
"jsou při havárii vychýleni ze své dráhy"

13
00:01:12,155 --> 00:01:14,449
"a kapitána v okamžiku zmrazily
systémy k podpoře života."

14
00:01:14,449 --> 00:01:16,701
"Na Zemi se Buck Rogers vrátil"

15
00:01:16,784 --> 00:01:19,704
"o 500 let později."

16
00:02:06,626 --> 00:02:09,504
NÁVRAT ARDALY

17
00:02:28,940 --> 00:02:32,694
- Loď stabilizována na čtvrtinové rychlosti,
- Postupujete na polovinu.

18
00:02:32,777 --> 00:02:36,030
Rozumím, poloviční rychlost.

19
00:02:38,116 --> 00:02:41,786
Jsou tu nějaké vibrace, nemohu ji řídit!

20
00:02:51,004 --> 00:02:55,174
Tak to byl hrdina číslo 7, Kane.

21
00:02:57,176 --> 00:03:01,889
Pokračuj takhle dál a budu muset
požádat otce o další posmrtné medaile.

22
00:03:01,973 --> 00:03:04,934
S mým projektem není nic špatného, princezno.

23
00:03:05,018 --> 00:03:06,936
Jistě, že není.

........