1
00:00:07,600 --> 00:00:10,600
ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD

2
00:00:10,692 --> 00:00:13,608
Odvraťte zrak,

3
00:00:14,275 --> 00:00:17,900
odvraťte zrak,

4
00:00:17,983 --> 00:00:21,650
vypněte tento tragický brak,

5
00:00:21,733 --> 00:00:24,442
každičký díl je jak pochmurný mrak,

6
00:00:24,525 --> 00:00:30,525
a proto hned odvraťte zrak.

7
00:00:30,608 --> 00:00:33,608
Tři nebohé děti
stíhá strast a utrpení,

8
00:00:33,692 --> 00:00:37,442
v patách je jim zlosyn,
jemuž jen tak rovno není.

9
00:00:37,525 --> 00:00:40,525
Sirotci se před ním
musí neustále skrývat,

10
00:00:40,608 --> 00:00:45,025
na tohle jen masochista
snad by se chtěl dívat.

11
00:00:45,108 --> 00:00:49,608
A proto odvraťte zrak.

12
00:00:49,692 --> 00:00:53,358
Naše tři hrdiny čeká
neštěstí a hoře,

13
00:00:53,442 --> 00:00:56,442
veselejších seriálů
jistě naleznete moře.

14
00:00:56,525 --> 00:01:01,233
Odvraťte zrak,
odvraťte zrak

15
00:01:01,317 --> 00:01:05,108
Odvraťte zrak,
odvraťte zrak.

16
00:01:05,192 --> 00:01:08,650
Odvraťte zrak,
odvraťte zrak.

17
00:01:08,733 --> 00:01:12,233
Odvraťte zrak.

18
00:01:13,000 --> 00:01:18,000
Překlad: Byzon

19
00:01:18,024 --> 00:01:21,024
ZLÝ ZAČÁTEK: část druhá

20
00:01:45,317 --> 00:01:48,775
Jacquelyn, doneste mi
složku Baudelairových.

21
00:01:51,400 --> 00:01:53,608
Jmenuji se
Lemony Snicket,

22
00:01:53,692 --> 00:01:58,483
a musím vás informovat, že tato
údajná zábava vám způsobí jen utrpení.

........