1
00:00:26,157 --> 00:00:28,524
Pojď! No tak! Do díry!

2
00:00:28,526 --> 00:00:30,293
Spadni tam!

3
00:00:30,294 --> 00:00:32,962
Jo! Jo!

4
00:00:32,963 --> 00:00:36,733
- Skvělý úder, pane.
- To bylo vynikající. Ó můj bože!

5
00:00:36,734 --> 00:00:40,236
- Moment. Tady je.
- Máte to, pane?

6
00:00:40,237 --> 00:00:42,105
Sethe prosím, nech
caddyho nést tvou tašku.
( caddie = nosič holí )

7
00:00:42,106 --> 00:00:43,473
Nemusíš nic dokazovat.

8
00:00:43,474 --> 00:00:45,094
Zlato, nesnažím nic dokazovat.

9
00:00:45,095 --> 00:00:46,518
Vždycky jsem nosil svou
vlastní tašku pro štěstí.

10
00:00:46,519 --> 00:00:47,911
No, to funguje.

11
00:00:47,912 --> 00:00:50,172
Ale pamatuj, pokud se začneš
cítit unavený nebo nevyrovnaný,

12
00:00:50,173 --> 00:00:51,756
můžeš kdykoliv zastavit
a dát si trochu vody.

13
00:00:51,757 --> 00:00:53,917
Zlato, to je v pořádku.

14
00:00:53,918 --> 00:00:55,385
Už nejsem nemocný.

15
00:00:55,386 --> 00:00:57,754
Já vím.

16
00:00:57,755 --> 00:00:59,022
Vedeš si skvěle.

17
00:01:10,034 --> 00:01:12,201
- Do toho, pane.
- Dneska válíš, Sethe!

18
00:01:17,141 --> 00:01:19,709
Hej kámo, kouří se z tebe.

19
00:01:19,710 --> 00:01:20,843
Já vím, dobře?

20
00:01:20,845 --> 00:01:22,645
Cítím se skvěle.

21
00:01:22,646 --> 00:01:24,347
Ne vole, ty hoříš!

22
00:01:35,203 --> 00:01:41,803
Subtitle sync and corrections by
<font color="#33FF00"><b>awaqeded</b></font> for <font color="#33FF00"><b>www.addic7ed.com.</b></font>
do cz přeložil: <font color="#80ffff">já</font> :)

23
00:01:42,166 --> 00:01:44,500
........