1
00:00:22,071 --> 00:00:28,125
FANTASTICKÉ ZVERY A ICH VÝSKYT

2
00:00:31,111 --> 00:00:38,011
Preklad: Mummy, Sarinka

3
00:00:56,000 --> 00:00:59,137
V EURÓPE ZNOVA ÚTOČIL
TEMNÝ ČARODEJNÍK GRINDELWALD

4
00:00:59,139 --> 00:01:01,165
ROKFORT ZVYŠUJE BEZPEČNOSŤ

5
00:01:08,341 --> 00:01:10,044
HROZBA TERORU TEMNÉHO ČARODEJNÍKA

6
00:01:10,430 --> 00:01:13,327
HÁDANKA PRE ČARODEJNÍKOV!
JE FUTBAL METLOBAL NEČAROV?

7
00:01:13,328 --> 00:01:17,809
KVÔLI ÚTOKOM GRINDELWALDA
HROZÍ VOJNA S NEČARMI

8
00:01:20,103 --> 00:01:22,637
ZÁKAZ CHOVU TVOROV V U.S.A. POKRAČUJE

9
00:01:28,170 --> 00:01:30,922
PROTIČARODEJNÍCKE NÁLADY STÚPAJÚ

10
00:01:30,923 --> 00:01:33,873
PICQUERY ŽIADA POKOJ

11
00:01:35,000 --> 00:01:37,720
ČARODEJNICA PRICHYTENÁ
PRI FALŠOVANÍ PRÚTIKOVÝCH POVOLENÍ

12
00:01:38,933 --> 00:01:41,218
KDE JE GRINDELWALD?

13
00:01:42,521 --> 00:01:45,400
JE NIEKTO V BEZPEČÍ?
GRINDELWALD ŠÍRI STRACH PO SVETE

14
00:02:15,909 --> 00:02:19,826
Dougal, prosím, utíš sa.

15
00:02:20,864 --> 00:02:22,604
Už to nebude dlho trvať.

16
00:02:40,658 --> 00:02:42,558
Ďalší.

17
00:02:48,300 --> 00:02:50,722
- Brit?
- Áno.

18
00:02:50,824 --> 00:02:53,300
- Prvý výlet do New Yorku?
- Áno.

19
00:02:54,023 --> 00:02:56,919
- Máte tam niečo jedlé?
- Nie.

20
00:02:58,501 --> 00:03:00,201
Živý inventár?

21
00:03:04,859 --> 00:03:07,787
Musím si to dať opraviť.
Nie.

22
00:03:08,921 --> 00:03:10,721
Môžem sa pozrieť?

23
00:03:14,800 --> 00:03:16,000
MUKLOHODNÝ
........