1
00:00:06,483 --> 00:00:11,241
ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD

2
00:00:11,275 --> 00:00:14,733
Odvraťte zrak,

3
00:00:14,817 --> 00:00:18,275
odvraťte zrak.

4
00:00:18,358 --> 00:00:22,150
Vypněte tento
tragický brak.

5
00:00:22,233 --> 00:00:25,733
Každičký díl je jak
pochmurný mrak.

6
00:00:25,817 --> 00:00:31,067
A proto odvraťte zrak.

7
00:00:31,150 --> 00:00:34,150
Sirotků se ujme vědec,
jenž studuje hady.

8
00:00:34,233 --> 00:00:37,942
Dětem se s ním žije skvěle,
bojí se však zrady.

9
00:00:38,025 --> 00:00:41,025
Zlosyn brzy objeví se
v teráriu s plazy,

10
00:00:41,108 --> 00:00:45,650
Lepší bude, vypnete-li
tento příběh, z něhož mrazí.

11
00:00:45,733 --> 00:00:50,108
A proto odvraťte zrak.

12
00:00:50,192 --> 00:00:53,900
Naše tři hrdiny
čeká neštěstí a hoře,

13
00:00:53,983 --> 00:00:56,942
veselejších seriálů
naleznete moře.

14
00:00:57,025 --> 00:01:01,733
Odvraťte zrak,
odvraťte zrak.

15
00:01:01,817 --> 00:01:05,608
Odvraťte zrak,
odvraťte zrak.

16
00:01:05,692 --> 00:01:09,150
Odvraťte zrak,
odvraťte zrak.

17
00:01:09,233 --> 00:01:13,108
Odvraťte zrak.

18
00:01:13,132 --> 00:01:18,132
Překlad: Byzon

19
00:01:18,156 --> 00:01:20,556
TEMNÉ TERÁRIUM: část první

20
00:01:20,567 --> 00:01:25,918
Beatrice, moje láska k
tobě je nesmrtelná.

21
00:01:25,943 --> 00:01:29,591
Ty jsi však, bohužel, nebyla.

22
00:01:29,650 --> 00:01:32,900
Běda, běda.
Běda, běda.
........