1
00:00:00,000 --> 00:00:01,930
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:01,931 --> 00:00:03,446
Tak tomuhle nebudete věřit.

3
00:00:03,447 --> 00:00:06,189
Ten pobuda
mě žaluje pro nedbalost.

4
00:00:06,190 --> 00:00:08,424
Ten Cory Manler
to má pěkně nachystané.

5
00:00:08,425 --> 00:00:10,127
Promlčecí lhůta platí...

6
00:00:10,128 --> 00:00:11,480
Co znamená že, platí?

7
00:00:11,481 --> 00:00:12,543
Že jsme v háji.

8
00:00:12,544 --> 00:00:14,773
Manler je jen loutka.
Někdo tahá za provázky.

9
00:00:14,774 --> 00:00:16,203
S kým spolupracujete?!

10
00:00:16,204 --> 00:00:17,469
Co skrýváš, taťko?

11
00:00:17,470 --> 00:00:18,954
Nejspíš jsem to podělal.

12
00:00:29,146 --> 00:00:31,614
<i>Vypadá skvěle.</i>

13
00:00:36,086 --> 00:00:37,587
<i>Jsi doma.</i>

14
00:00:37,588 --> 00:00:39,589
<i>Ty o tom nevíš?</i>

15
00:00:39,590 --> 00:00:41,157
<i>Válka skončila.</i>

16
00:00:56,006 --> 00:00:59,141
<i>Hele, víš co?</i>

17
00:00:59,142 --> 00:01:02,478
<i>Takovýhle chvilek
bychom si měli vážit, tati.</i>

18
00:01:02,479 --> 00:01:04,622
Měl bys vědět,
že jsi mi chyběl.

19
00:01:04,623 --> 00:01:07,917
Uvědomil jsem si to až ve válce.

20
00:01:07,918 --> 00:01:10,253
Chtěl jsem jen,
abys byl na mě pyšný tati.

21
00:01:10,254 --> 00:01:12,355
Protože ty jsi byl...

22
00:01:12,356 --> 00:01:14,590
Tati. Tati, posloucháš mě?

23
00:01:14,591 --> 00:01:16,325
"S"...

24
00:01:16,326 --> 00:01:18,628
........