1
00:00:01,001 --> 00:00:03,754
- V roce 1988 zmizelo pět dětí.
- Vraždy v Iron Hill.

2
00:00:03,795 --> 00:00:05,547
Eddie byl jediný, koho nenašli.

3
00:00:05,547 --> 00:00:08,258
Pamatujete se na Candle Cove? Je zpátky.

4
00:00:08,300 --> 00:00:10,552
Když ten pořad skončil,
přestaly i vraždy.

5
00:00:10,552 --> 00:00:14,181
Jednou jsme s Eddiem začali hrát
karty a naše hra neměla konce.

6
00:00:14,181 --> 00:00:15,974
Nikdo nemohl vyhrát.

7
00:00:15,974 --> 00:00:19,645
- Zabila jsi vlastního syna?
- Já nevytvořila Candle Cove.

8
00:00:19,645 --> 00:00:23,482
To Eddie. Vrací se skrz tebe.

9
00:00:23,482 --> 00:00:26,527
Stahovači kůží se nedá lhát.

10
00:00:26,527 --> 00:00:28,320
Táto.

11
00:00:37,120 --> 00:00:40,916
"Jeho příběhy děsily lidi
nejvíc ze všech.

12
00:00:40,916 --> 00:00:43,544
Byly to strašidelné historky

13
00:00:43,544 --> 00:00:47,840
o oběšencích, popravou chůzí po prkně,

14
00:00:47,840 --> 00:00:51,552
Tortuze a španělské kolonii v Americe.

15
00:00:51,552 --> 00:00:56,056
Podle svých zápisků musel žít
ve společnosti těch nejhorších lidí,

16
00:00:56,098 --> 00:00:59,685
jaké kdy Bůh nechal vyplout na moře."

17
00:01:01,228 --> 00:01:03,230
Nemyslím, že byl zlý.

18
00:01:05,232 --> 00:01:08,193
Dlouhý John Silver byl lotr a vrah.

19
00:01:09,736 --> 00:01:11,572
Zorganizoval vzpouru.

20
00:01:13,615 --> 00:01:15,701
Chápu, proč to dělal.

21
00:01:18,245 --> 00:01:20,414
Tak proč unesl toho kluka?

22
00:01:31,466 --> 00:01:35,095
Protože se staral sám o sebe.

23
00:01:35,095 --> 00:01:36,597
Jako my.

24
00:01:52,946 --> 00:01:57,326
........