1
00:01:04,609 --> 00:01:08,109
LEGENDA O CHLAPCOVI A ORLOVI

2
00:01:16,960 --> 00:01:19,199
Tu žije kmeň Hopiov.

3
00:01:19,200 --> 00:01:24,609
Nachádza sa v indiánskej oblasti
na severovýchode Arizony.

4
00:01:24,610 --> 00:01:30,400
Symbolom môjho národa je "tanec orla".

5
00:01:31,401 --> 00:01:39,401
Ruské titulky: kinoraritet.ru
(vyhľadávanie a preklad raritných filmov)

6
00:01:39,402 --> 00:01:47,402
Preklad do slovenčiny:
M. M.

7
00:01:56,480 --> 00:01:59,399
"Tanec orla" je zasvätený
indiánskemu chlapcovi,

8
00:01:59,400 --> 00:02:02,429
ktorý žil dávno-pradávno.

9
00:02:02,430 --> 00:02:05,039
Legenda o ňom

10
00:02:05,040 --> 00:02:06,899
sa traduje odpradávna

11
00:02:06,900 --> 00:02:11,800
z pokolenia na pokolenie.

12
00:02:11,970 --> 00:02:14,529
Bolo to tak dávno!

13
00:02:14,530 --> 00:02:20,170
Z dediny toho chlapca
sú dnes už iba ruiny.

14
00:02:28,310 --> 00:02:30,339
Tu je tá indiánska dedina,

15
00:02:30,340 --> 00:02:32,929
ktorú dnes poznáme pod názvom Wupatki.

16
00:02:32,930 --> 00:02:38,100
Žil niekde tu... ale aký mal život?

17
00:02:53,050 --> 00:02:56,889
Bol sirotou a volali ho Tutuwina.

18
00:02:56,890 --> 00:02:59,139
Žil so sestrou a strýkom,

19
00:02:59,140 --> 00:03:03,900
ktorý bol veľkňazom dediny.

20
00:03:05,900 --> 00:03:08,489
Tutuwina bol
najváženejším chlapcom dediny,

21
00:03:08,490 --> 00:03:13,039
pretože mu bola zverená starostlivosť
o kŕmenie posvätného orla

22
00:03:13,040 --> 00:03:17,050
pokiaľ nepodrastie.

23
00:03:19,360 --> 00:03:21,759
Mláďa nazvali 'Omaw Maana...

24
........