1
00:05:27,235 --> 00:05:30,500
Pojď dál, Franku.

2
00:05:30,572 --> 00:05:33,632
Nevěděla jsem, že i
můj otec musí klepat.

3
00:05:33,742 --> 00:05:37,838
Nemusí, ale přesto to
dělá. Tvůj otec je slušný.

4
00:05:37,946 --> 00:05:40,210
Ano, ale je to tvůj manžel!

5
00:05:40,281 --> 00:05:43,910
No, i manžel se může chovat zdvořile.

6
00:05:44,285 --> 00:05:46,913
Nebude vadit, když si vezmu aspirin?

7
00:05:47,021 --> 00:05:50,650
Nejspíš jsem se nachladila
při jízdě na motorce.

8
00:05:53,862 --> 00:05:58,492
Naše přítelkyně Deborah volala.
Jde na tu večeři dnes také.

9
00:05:58,600 --> 00:06:02,058
- Chceš, abych ti přinesla snídani?
- Ne, zachvilku tam budu.

10
00:06:02,270 --> 00:06:07,765
- Frank už odešel?
- Před chvilkou. Víš vůbec kolik je hodin?

11
00:06:19,654 --> 00:06:24,759
- Poznáváte tuto chodbu?
- Je z vedlejšího domu.

12
00:06:25,059 --> 00:06:30,395
Divné... Nechápu, jak to vím...
Nikdy jsem v tom domě nebyla.

13
00:06:32,066 --> 00:06:35,661
Žádný dům nemá tak dlouhou chodbu!

14
00:06:35,737 --> 00:06:40,470
Vaše podvědomí ví, že je
to chodba z vedlejšího domu.

15
00:06:40,575 --> 00:06:45,535
Zdálo se vám o ní hodněkrát.
Pokaždé to stejné a...

16
00:06:45,613 --> 00:06:52,348
Jako vždycky, všude nazí lidé.

17
00:06:52,687 --> 00:06:57,420
Pak, náhle, upadnete do
nicoty a na někoho narazíte...

18
00:06:57,492 --> 00:07:02,828
- Vždy na vás čeká jedna a tatáž osoba...
- Julia Durerová!

19
00:07:02,931 --> 00:07:07,334
Opravdu! Julia Durer, vaše sousedka.

20
00:07:07,402 --> 00:07:17,835
Sníte o tom, že budete mít
poměr s vaší sousedkou...

21
00:07:18,146 --> 00:07:24,574
Popravdě ta žena představuje
vaše hříchy. Morální degradaci.

22
00:07:24,652 --> 00:07:28,520
........