1
00:00:01,126 --> 00:00:03,879
<i>Westportská Kolektivní
má své kliky, jako fakt.</i>

2
00:00:03,921 --> 00:00:05,422
<i>Nemluvím o dětech.</i>

3
00:00:05,422 --> 00:00:07,216
<i>Mluvím o rodičích.</i>

4
00:00:07,257 --> 00:00:08,884
<i>Toto jsou sportovní nadšenci.</i>

5
00:00:08,926 --> 00:00:11,970
<i>Jejich hlavní starostí je, aby náš tým
každý rok vyhrál reprezentaci.</i>

6
00:00:12,054 --> 00:00:14,097
<i>Co nám chybí v tuzemské atletice,</i>

7
00:00:14,139 --> 00:00:16,517
<i>doháníme zahraničními adopcemi.</i>

8
00:00:16,558 --> 00:00:17,768
Skvělý chyt, synu!

9
00:00:17,768 --> 00:00:19,436
<i>Pak máte umělecké rodiče...</i>

10
00:00:19,436 --> 00:00:21,688
<i>Smutní ztroskotanci,
prožívající své rozbité sny</i>

11
00:00:21,688 --> 00:00:24,107
<i>prostřednictvím přeslazeného
ztvárnění „Rent“ jejich dětmi.</i>

12
00:00:24,149 --> 00:00:27,319
<i>Technici chtějí, aby všechno
na škole bylo hypermoderní...</i>

13
00:00:27,361 --> 00:00:29,821
<i>iPady, smartphony.
Myslím, že polovina z nich</i>

14
00:00:29,863 --> 00:00:31,573
<i>by své děti upgradovala
na roboty, kdyby mohli.</i>

15
00:00:31,615 --> 00:00:34,201
<i>A dítě robot
by nemuselo být tak špatné.</i>

16
00:00:34,243 --> 00:00:36,328
<i>Asiaté jsou všude akademici a...</i>

17
00:00:36,370 --> 00:00:37,579
<i>...no, akademici.</i>

18
00:00:37,829 --> 00:00:40,707
<i>Zde je speciální pedagog
Anny-Kat, doktorka Ellie,</i>

19
00:00:40,749 --> 00:00:42,584
<i>jediný důvod, proč hlavně
jsme v této klikové škole</i>

20
00:00:42,626 --> 00:00:44,211
<i>v tomto klikovém městě.</i>

21
00:00:44,253 --> 00:00:47,756
Katie, viděla jste nový rozpočet,
právě schválený PTA?

22
00:00:47,756 --> 00:00:50,926
PTA vyžaduje sdružování
s rodiči a učiteli, takže ne.

........