1
00:00:12,647 --> 00:00:18,324
VAPET PRODUCTION
uvádí

2
00:00:19,687 --> 00:00:27,685
LÁSKA A ČEST

3
00:00:28,887 --> 00:00:31,082
Povolání ochutnávače:

4
00:00:31,167 --> 00:00:36,685
Pokrmy připravené pro feudálního
pána musely být nejprve ochutnány,

5
00:00:36,847 --> 00:00:42,365
aby se zjistilo,
zda nejsou otrávené.

6
00:00:42,447 --> 00:00:47,840
Toto ochutnávání patřilo
mezi povinnosti samuraje.

7
00:00:54,447 --> 00:00:56,642
- Dobré ráno, paní.
- Dobré.

8
00:01:05,807 --> 00:01:07,604
Magnolie už rozkvetly.

9
00:01:18,287 --> 00:01:20,084
- Horkou vodu.
- Ano.

10
00:01:38,407 --> 00:01:40,967
- Už zase vzdycháš.
- Zase?

11
00:01:42,407 --> 00:01:44,398
Copak vzdychám tak často?

12
00:01:45,727 --> 00:01:49,515
Co ti je? Jestli tě něco trápí,
můžeš se mi svěřit.

13
00:01:51,527 --> 00:01:54,883
Poslední dobou
si o tebe dělám starosti.

14
00:01:58,647 --> 00:02:00,638
Před tebou se nic neutají.

15
00:02:04,567 --> 00:02:06,364
Kajo...

16
00:02:08,567 --> 00:02:11,604
Nemohu déle snášet svou službu.

17
00:02:12,727 --> 00:02:14,524
Myslíš to ochutnávání?

18
00:02:19,087 --> 00:02:22,079
Je to k ničemu,
vůbec mě to nenaplňuje.

19
00:02:23,487 --> 00:02:26,285
Je to naprosto bezvýznamná činnost.

20
00:02:27,327 --> 00:02:29,124
Hloupá a zbytečná.

21
00:02:29,327 --> 00:02:32,603
To snad ne.
Cožpak to není velká čest,

22
00:02:33,047 --> 00:02:37,404
být usazen přímo před naším pánem
a moci jíst jeho jídlo?

........