1
00:00:38,705 --> 00:00:40,497
SÍŤ

2
00:00:40,707 --> 00:00:43,125
Děkuji vám za informace.

3
00:00:43,334 --> 00:00:45,711
Nemohlo dojít k omylu?

4
00:00:45,962 --> 00:00:49,381
Lidská chyba? Stává se to.

5
00:00:49,883 --> 00:00:53,552
Zcela vyloučeno, že?

6
00:00:54,262 --> 00:00:57,514
Takže je to tvrdá realita.

7
00:01:00,477 --> 00:01:03,562
Pane náměstku. Vaše auto.

8
00:01:03,897 --> 00:01:05,647
Děkuji.

9
00:01:18,787 --> 00:01:22,331
Eddie, jeďte kolem parku.

10
00:01:28,338 --> 00:01:31,215
Dobrá, už to nebudeme rozebírat.

11
00:01:31,466 --> 00:01:34,218
Za každou hodinu nad algebrou

12
00:01:34,427 --> 00:01:39,014
si můžeš dvě hodiny hrát
Nintendo nebo Segu. Platí?

13
00:01:39,599 --> 00:01:42,392
Ale mamince ani muk.

14
00:01:42,644 --> 00:01:45,187
Dej mi ji, chlapče.

15
00:01:47,232 --> 00:01:51,527
Ahoj, zlato, doufám,
že už bude sekat dobrotu.

16
00:01:52,195 --> 00:01:56,240
Já? Dobře.
Jen potřebuju na vzduch.

17
00:01:56,491 --> 00:01:58,617
Měl jsem hrozný den.

18
00:01:59,244 --> 00:02:01,120
Vrátím se brzy.

19
00:02:01,412 --> 00:02:02,788
Samozřejmě.

20
00:02:03,540 --> 00:02:05,499
Miluji tě, Liz.

21
00:03:38,051 --> 00:03:40,719
Je to strhující hra, pane Depino.

22
00:03:40,970 --> 00:03:44,014
<i>Jen buďte upřímná, je to krvák.</i>

23
00:03:44,265 --> 00:03:49,394
<i>Ale děti po tom skočí.</i>
<i>Jen nevím, proč to pořád zlobí.</i>

24
00:03:52,774 --> 00:03:56,068
Váš program je celý zavirovaný.

........