1
00:00:46,535 --> 00:00:49,676
KNIHA SNŮ

2
00:02:57,068 --> 00:03:01,251
Když Bůh stvořil první
hliněnou lidskou bytost,

3
00:03:01,984 --> 00:03:05,955
vymaloval jí oči, rty a pohlaví.

4
00:03:06,234 --> 00:03:09,837
Poté na ni namaloval její jméno,

5
00:03:10,151 --> 00:03:14,916
pro případ, že by
lidská bytost zapomněla.

6
00:04:22,610 --> 00:04:26,249
Když se Bohu jeho výtvor zalíbil,

7
00:04:27,985 --> 00:04:31,375
vdechl hliněné bytosti život

8
00:04:31,569 --> 00:04:35,540
a stvrdil ji svým podpisem.

9
00:05:33,444 --> 00:05:38,540
<i>Pod čínským kabátkem Její Výsost</i>

10
00:05:41,027 --> 00:05:46,290
<i>roucho ze zeleného hedvábínosila.</i>

11
00:05:47,944 --> 00:05:51,831
<i>Dále pěti rouch bez podšívky měla</i>

12
00:05:52,860 --> 00:05:58,300
<i>z damašku v barvě hroznů.</i>

13
00:06:00,360 --> 00:06:03,335
<i>Rovněž suknici</i>

14
00:06:04,027 --> 00:06:08,258
<i>ze slavnostního
hedvábí měla na sobě.</i>

15
00:06:10,069 --> 00:06:13,174
<i>V tu chvíli</i>

16
00:06:13,610 --> 00:06:19,832
<i>nic se nemohlo rovnat její kráse.</i>

17
00:06:26,652 --> 00:06:30,255
Je to tuze stará kniha.

18
00:06:30,694 --> 00:06:34,877
Jmenuje se Sešity pod polštář
a napsala ji paní,

19
00:06:35,319 --> 00:06:39,881
která se jmenuje
stejně jako ty, Nagiko.

20
00:06:40,694 --> 00:06:43,882
Až ti bude 28 let,

21
00:06:44,152 --> 00:06:47,542
bude tahle kniha
přesně tisíc let stará!

22
00:06:47,694 --> 00:06:49,922
Zapamatuj si to.

23
00:06:51,152 --> 00:06:54,838
<i>Věci, co jsou půvabné.</i>

24
00:06:56,152 --> 00:06:58,464
........