1
00:00:00,783 --> 00:00:05,366
ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD

2
00:00:05,575 --> 00:00:09,200
Odvraťte zrak,

3
00:00:09,283 --> 00:00:12,825
odvraťte zrak.

4
00:00:12,908 --> 00:00:16,450
Vypněte tento
strašlivý brak.

5
00:00:16,533 --> 00:00:20,033
Každičký díl je jak
pochmurný mrak.

6
00:00:20,117 --> 00:00:25,158
A proto odvraťte zrak.

7
00:00:25,242 --> 00:00:28,575
Sirotci jsou donuceni
pracovat na pile,

8
00:00:28,658 --> 00:00:32,575
jejíž majitel okamžitě
jeví se prohnile.

9
00:00:32,658 --> 00:00:35,992
Čeká na ně hypnóza
a oční vyšetření.

10
00:00:36,075 --> 00:00:39,908
Šťastný konec nehledejte,
ten tu zkrátka není.

11
00:00:39,992 --> 00:00:44,408
A proto
odvraťte zrak.

12
00:00:44,492 --> 00:00:48,075
Naše tři hrdiny čeká
neštěstí a hoře,

13
00:00:48,158 --> 00:00:51,908
veselejších seriálů
naleznete moře.

14
00:00:51,992 --> 00:00:56,533
Odvraťte zrak,
odvraťte zrak.

15
00:00:56,617 --> 00:00:59,908
Odvraťte zrak,
odvraťte zrak.

16
00:00:59,992 --> 00:01:03,450
Odvraťte zrak,
odvraťte zrak.

17
00:01:03,533 --> 00:01:07,075
Odvraťte zrak.

18
00:01:07,099 --> 00:01:10,099
Překlad: Byzon

19
00:01:10,123 --> 00:01:14,723
OHAVNÁ PILA: část první

20
00:01:15,147 --> 00:01:21,899
Beatrice, má láska k
tobě byla jak let motýla,

21
00:01:21,924 --> 00:01:28,071
který předčasně ukončil
černý netopýr smrti.

22
00:01:30,950 --> 00:01:34,908
........