1
00:00:00,000 --> 00:00:01,241
Minule v Emerald City.

2
00:00:01,243 --> 00:00:02,817
Má matka byla v Oz.

3
00:00:02,819 --> 00:00:04,656
Najdi tu holku, musí zemřít.

4
00:00:04,681 --> 00:00:06,654
Jak dlouho jsi byl
Čarodějovou Ostrahou?

5
00:00:06,656 --> 00:00:08,489
Vím, co Čarodějova Ostraha
udělala v Nimbo.

6
00:00:08,692 --> 00:00:10,692
Prokletá šelma si bere mnoho podob.

7
00:00:10,717 --> 00:00:13,614
- Takže, kdo je předtím zastavil?
- Čaroděj, s těmito.

8
00:00:13,639 --> 00:00:15,825
Nemyslím si,
že jste někdy ovládat Válečníky.

9
00:00:15,850 --> 00:00:18,783
Myslím, že jste jejich sílu zamkl
ve Vězení Opovržených.

10
00:00:19,079 --> 00:00:20,912
To co jsi teď, to se stane,

11
00:00:20,914 --> 00:00:23,133
když léky vyprchají.

12
00:00:23,158 --> 00:00:25,539
Jsem kluk, vždy jsem byl kluk.

13
00:00:25,564 --> 00:00:27,533
Takhle ses narodila.

14
00:00:28,277 --> 00:00:30,044
Co to sakra děláš?!

15
00:00:30,046 --> 00:00:31,979
- Promiň.
- Tohle nejsem já!

16
00:00:54,151 --> 00:00:55,871
To je v pořádku.

17
00:00:58,712 --> 00:01:00,293
Nebuď vyděšený.

18
00:01:18,094 --> 00:01:22,633
<i>Promiň, Jacku.</i>

19
00:01:32,941 --> 00:01:35,122
Nikdo si nezaslouží takový osud.

20
00:01:39,147 --> 00:01:40,692
Jsem vrah.

21
00:01:40,778 --> 00:01:42,110
Opravdu to tak je?

22
00:01:42,994 --> 00:01:44,390
Kapitáne!

23
00:01:47,298 --> 00:01:49,398
Jestli mi dovolíte,
připojit se do vaší brigády,

24
........