1
00:00:01,032 --> 00:00:02,639
V minulých dílech...

2
00:00:02,714 --> 00:00:06,189
- Princezno Ellisif, chtěl jsem
si tě vzít. - Jsem už vdaná.

3
00:00:06,236 --> 00:00:09,166
Všechno, co jsem udělal,
jsem udělal pro tebe.

4
00:00:09,240 --> 00:00:13,387
- Viděl jsi všechno, co jsi potřeboval?
- Nejsou tak v bezpečí, jak si myslí.

5
00:00:13,502 --> 00:00:16,607
Největší armáda, která se kdy
shromáždila. Náš nástroj hněvu.

6
00:00:16,722 --> 00:00:19,942
Ivar chce tu armádu vést.
Myslí si, že ho náš otec vybral.

7
00:00:20,005 --> 00:00:22,669
- Tu armádu by měl vést Bjorn.
- Téhle velké armády jsem vůdce já.

8
00:00:22,715 --> 00:00:26,264
- Rozumíš tomu? - Chystáte se
přijmout velkou pohanskou armádu.

9
00:00:26,334 --> 00:00:30,092
Velká armáda pohanů přišla
pomstít smrt Ragnara Lothbroka.

10
00:00:30,149 --> 00:00:32,448
Můj lorde biskupe,
nech nás jít do války!

11
00:00:32,564 --> 00:00:35,060
- Bůh nám pomáhej!
- Nemyslím, že může.

12
00:00:35,106 --> 00:00:37,203
Ragnar!

13
00:00:38,457 --> 00:00:41,833
Tady byl zabit náš otec.

14
00:01:31,800 --> 00:01:35,529
překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

15
00:01:48,462 --> 00:01:51,126
Každý další člověk
na vnější obvod!

16
00:01:54,400 --> 00:01:56,207
Bránu!

17
00:02:41,354 --> 00:02:44,910
- Kdo je ten muž?
- Nevím.

18
00:02:46,199 --> 00:02:49,329
Připlul dneska ráno s nějakými
dalšími obchodníky.

19
00:02:49,336 --> 00:02:52,536
Dívají se, ale nechtějí nic kupovat.

20
00:02:52,540 --> 00:02:55,740
Ptám se sám sebe, proč se
obtěžovali celou tu cestu,

21
00:02:55,743 --> 00:02:59,005
když nechtějí nic kupovat?

22
........