1
00:00:54,855 --> 00:00:56,190
Dovoľte.

2
00:00:56,398 --> 00:00:58,150
Prepáčte. Ustúpte.

3
00:00:58,818 --> 00:01:00,694
Ježiši Kriste.

4
00:01:03,405 --> 00:01:07,201
Leeho reštaurácia, štyria ranení.
Potrebujem dve sanitky.

5
00:01:08,702 --> 00:01:10,746
Čo sa stalo? Niekto ich zrazil?

6
00:01:11,038 --> 00:01:12,540
Nie, bola to bitka.

7
00:01:13,040 --> 00:01:15,584
Jeden chlap ich zložil za pár sekúnd.

8
00:01:15,876 --> 00:01:16,710
Ešte je dnu.

9
00:01:17,545 --> 00:01:19,046
To je on.

10
00:01:26,220 --> 00:01:29,098
Otočte sa, pane.
Chcem vidieť vaše ruky.

11
00:01:29,890 --> 00:01:31,183
Pomaly.

12
00:01:39,900 --> 00:01:41,402
Armádny preukaz.

13
00:01:41,735 --> 00:01:43,112
Neplatný.

14
00:01:44,071 --> 00:01:47,074
38 babiek.

15
00:01:47,908 --> 00:01:49,451
A zubná kefka.

16
00:01:52,454 --> 00:01:53,956
Ale žiadna adresa.

17
00:01:54,582 --> 00:01:56,792
Inými slovami, bezdomovec.

18
00:01:57,126 --> 00:02:00,921
Násilný útok je v tomto štáte
zločin druhého stupňa, pán...

19
00:02:01,255 --> 00:02:04,758
Reacher. Krstné meno Jack,
žiadne druhé meno.

20
00:02:05,718 --> 00:02:10,222
Hrozí vám 10 až 20 rokov,
keď tí zbití vonku budú môcť vypovedať.

21
00:02:11,098 --> 00:02:13,475
Zatkni ho. Odveď ho na stanicu.

22
00:02:13,809 --> 00:02:17,438
V ďalších 90 sekundách sa stanú
dve veci.

23
00:02:19,273 --> 00:02:20,441
Čo prosím?

24
00:02:21,275 --> 00:02:24,320
........