1
00:00:00,017 --> 00:00:04,541
ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD

2
00:00:04,617 --> 00:00:08,200
Odvraťte zrak,

3
00:00:08,283 --> 00:00:11,867
odvraťte zrak.

4
00:00:11,950 --> 00:00:15,450
Vypněte tento
strašlivý brak.

5
00:00:15,533 --> 00:00:19,117
Každičký díl je jak
pochmurný mrak.

6
00:00:19,200 --> 00:00:24,367
A proto odvraťte zrak.

7
00:00:24,450 --> 00:00:27,575
Sirotci jsou donuceni
pracovat na pile,

8
00:00:27,658 --> 00:00:31,575
jejíž majitel okamžitě
jeví se prohnile.

9
00:00:31,658 --> 00:00:34,825
Čeká na ně hypnóza
a oční vyšetření.

10
00:00:34,908 --> 00:00:38,908
Šťastný konec nehledejte,
ten tu zkrátka není.

11
00:00:38,992 --> 00:00:43,408
A proto
odvraťte zrak.

12
00:00:43,492 --> 00:00:47,158
Naše tři hrdiny čeká
neštěstí a hoře,

13
00:00:47,242 --> 00:00:50,242
veselejších seriálů
naleznete moře.

14
00:00:50,325 --> 00:00:55,533
Odvraťte zrak,
odvraťte zrak.

15
00:00:55,617 --> 00:00:58,908
Odvraťte zrak,
odvraťte zrak.

16
00:00:58,992 --> 00:01:02,450
Odvraťte zrak,
odvraťte zrak.

17
00:01:02,533 --> 00:01:05,950
Odvraťte zrak.

18
00:01:05,974 --> 00:01:08,974
Překlad: Byzon

19
00:01:08,998 --> 00:01:13,998
OHAVNÁ PILA: část druhá

20
00:01:22,492 --> 00:01:27,212
Volal jsem do všech měst,
zastávek a podniků v okruhu

21
00:01:27,237 --> 00:01:31,631
sta mil od Slzavého jezera,
a nikdo Baudelairovy neviděl.

22
00:01:34,908 --> 00:01:41,175
........