1
00:00:06,317 --> 00:00:10,841
ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD

2
00:00:10,917 --> 00:00:14,500
Odvraťte zrak,

3
00:00:14,583 --> 00:00:18,167
odvraťte zrak.

4
00:00:18,250 --> 00:00:21,750
Vypněte tento
strašlivý brak.

5
00:00:21,833 --> 00:00:25,417
Každičký díl je jak
pochmurný mrak.

6
00:00:25,500 --> 00:00:30,667
A proto odvraťte zrak.

7
00:00:30,750 --> 00:00:33,875
Sirotci jsou donuceni
pracovat na pile,

8
00:00:33,958 --> 00:00:37,875
jejíž majitel okamžitě
jeví se prohnile.

9
00:00:37,958 --> 00:00:41,125
Čeká na ně hypnóza
a oční vyšetření.

10
00:00:41,208 --> 00:00:45,208
Šťastný konec nehledejte,
ten tu zkrátka není.

11
00:00:45,292 --> 00:00:49,708
A proto
odvraťte zrak.

12
00:00:49,792 --> 00:00:53,458
Naše tři hrdiny čeká
neštěstí a hoře,

13
00:00:53,542 --> 00:00:56,542
veselejších seriálů
naleznete moře.

14
00:00:56,625 --> 00:01:01,833
Odvraťte zrak,
odvraťte zrak.

15
00:01:01,917 --> 00:01:05,208
Odvraťte zrak,
odvraťte zrak.

16
00:01:05,292 --> 00:01:08,750
Odvraťte zrak,
odvraťte zrak.

17
00:01:08,833 --> 00:01:12,250
Odvraťte zrak.

18
00:01:12,274 --> 00:01:15,274
Překlad: Byzon

19
00:01:15,298 --> 00:01:20,298
OHAVNÁ PILA: část druhá

20
00:01:28,792 --> 00:01:33,512
Volal jsem do všech měst,
zastávek a podniků v okruhu

21
00:01:33,537 --> 00:01:37,931
sta mil od Slzavého jezera,
a nikdo Baudelairovy neviděl.

22
00:01:41,208 --> 00:01:47,475
........