1
00:00:00,458 --> 00:00:02,676
Slyšeli jste kapitána Jonese.
Nemůžeme plout do Virginie.

2
00:00:02,700 --> 00:00:04,871
Pokud nás Bůh posílá více na sever,

3
00:00:04,895 --> 00:00:06,895
pak je možná toto místo, kde po nás chce,
abychom založili plantáže.

4
00:00:06,919 --> 00:00:09,551
Říká se, že ti divoši
stahují lidi ještě za živa z kůže

5
00:00:09,575 --> 00:00:11,702
ostrou hranou mušlí.

6
00:00:11,726 --> 00:00:13,127
Nazveme naši kolonii New Plymouth.

7
00:00:13,127 --> 00:00:17,184
Možná tady chtějí bydlet.
Ne bojovat.

8
00:00:17,207 --> 00:00:18,516
Možná chtějí obě věci.

9
00:00:18,540 --> 00:00:19,716
Kde je moje žena?

10
00:00:19,740 --> 00:00:21,004
Ty na to pořád ještě věříš?

11
00:00:21,004 --> 00:00:23,631
Bez moji víry, pane,
bych neměl vůbec nic.

12
00:00:23,655 --> 00:00:26,358
My, lidé Úsvitu,
přicházíme jako přátelé.

13
00:00:29,705 --> 00:00:32,398
Dělejte! Ke břehu!

14
00:00:33,828 --> 00:00:35,483
Přicházejí.

15
00:00:35,697 --> 00:00:38,605
Angličané ukradli kukuřici z jejich zásob.

16
00:00:38,629 --> 00:00:40,597
Vzali jste ji.
Teď si oni sebrali něco od vás.

17
00:00:40,621 --> 00:00:43,155
Ne!

18
00:00:45,534 --> 00:00:48,252
Říkali nám poutníci.

19
00:00:51,390 --> 00:00:54,224
Ale dnes jsme vojáci.

20
00:00:56,645 --> 00:00:59,513
Víme, že nebylo dobré sebrat jim jejich kukuřici,

21
00:00:59,598 --> 00:01:02,182
ale proto nám oni sebrali dítě.

22
00:01:05,688 --> 00:01:10,441
Pán nám řekl, kdo seje bezpráví,
bude sklízet neštěstí,

23
00:01:10,526 --> 00:01:14,161
a zaslepen svým hněvem padne.

........