1
00:02:11,965 --> 00:02:14,635
Nezvedáte telefon.

2
00:02:14,635 --> 00:02:15,719
Je vypnutej.

3
00:02:15,719 --> 00:02:18,263
- Spal jste?
- Ne.

4
00:02:18,639 --> 00:02:20,432
Poslala mě Dysonová.

5
00:02:21,350 --> 00:02:22,684
Našli tělo.

6
00:02:24,353 --> 00:02:26,104
Kde je McLeod?

7
00:02:26,146 --> 00:02:27,856
Ona nechce McLeoda.

8
00:02:28,899 --> 00:02:30,108
Chce vás.

9
00:02:30,817 --> 00:02:32,736
Podívejte se na to, Delormeová.

10
00:02:32,736 --> 00:02:36,865
Mladej pár si koupil novou televizi.
Řekla byste, že mají dobrej den.

11
00:02:36,865 --> 00:02:39,284
Ti dva se právě teď nesnáší.

12
00:02:39,284 --> 00:02:40,577
Cardinale.

13
00:02:42,663 --> 00:02:44,706
Už to není moje oddělení.

14
00:02:51,630 --> 00:02:52,965
Jde o dítě.

15
00:02:53,715 --> 00:02:56,093
Myslí si,
že by to mohla být ona.

16
00:03:24,496 --> 00:03:26,373
Já myslel, že jsi v exilu.

17
00:03:26,373 --> 00:03:27,541
Já taky.

18
00:03:28,417 --> 00:03:29,835
Tebe zavolali taky?

19
00:03:29,835 --> 00:03:32,045
Jo. První na místě činu
byl jeden z našich.

20
00:03:32,045 --> 00:03:34,047
Pánové, kdo byl uvnitř?

21
00:03:34,047 --> 00:03:35,382
Collier a jeden civilista.

22
00:03:35,382 --> 00:03:37,301
Ten chlap
tady byl odstraňovat dráty.

23
00:03:37,301 --> 00:03:38,969
Já byl taky uvnitř, pane.

24
00:03:38,969 --> 00:03:41,013
Myslel jsem,
........