1
00:00:01,151 --> 00:00:05,101
<i>Cestování v čase je skutečné
a historie je zranitelná vůči útokům,</i>

2
00:00:05,102 --> 00:00:10,307
<i>proto cestujeme časem, abychom
zastavili šíření těchto anomálií </i>

3
00:00:10,309 --> 00:00:15,279
<i>a vymazali škody v minulosti.
Jsme tým vyvrhelů. </i>

4
00:00:15,281 --> 00:00:19,383
<i>Takže nám neříkejte
hrdinové. Jsme Legendy. </i>

5
00:00:19,612 --> 00:00:21,880
<i>V předchozích dílech jste viděli... </i>

6
00:00:21,882 --> 00:00:23,549
- Mick se rozhodl zůstat.
- Proč?

7
00:00:23,551 --> 00:00:26,041
Někdo tu musí zůstat
a zničit Oculus.

8
00:00:27,188 --> 00:00:28,487
Dostaňte ho odsud.

9
00:00:31,959 --> 00:00:35,561
Vyměnil svůj život
za naše. Byl to hrdina.

10
00:00:35,563 --> 00:00:38,097
Leonarde.
Asi mi hrabe.

11
00:00:38,099 --> 00:00:42,301
Nemáš to v hlavě v pořádku.
Jsem tady, abych tě srovnal.

12
00:00:42,303 --> 00:00:44,703
Ten amulet.
Proč je tak důležitý?

13
00:00:44,705 --> 00:00:47,639
Předejte mi tu krabičku.

14
00:00:47,641 --> 00:00:50,841
- Šlohla jsem to Darhkovi.
- Máte něco, co potřebujeme.

15
00:00:50,842 --> 00:00:52,911
- Rád bych uzavřel dohodu.
- Jak jste ho dokázala

16
00:00:52,913 --> 00:00:54,980
- porazit?
- Dala jsem mu ten amulet.

17
00:00:54,982 --> 00:00:58,417
- Je to kompas.
- Kompasy obvykle hledají věci.

18
00:00:58,419 --> 00:01:02,087
Už jste, pánové,
slyšeli o Kopí osudu?

19
00:01:02,089 --> 00:01:04,723
Může být použito
k přepsání samotné reality.

20
00:01:04,725 --> 00:01:06,958
- Jak to najdeme?
- Pamatuješ si kapitána

21
00:01:06,959 --> 00:01:10,229
- Ripa Huntera?
........