1
00:00:00,001 --> 00:00:01,078
<i>V minulých dílech Shadowhunters...</i>

2
00:00:01,113 --> 00:00:02,718
No, to je protivný démon.

3
00:00:02,753 --> 00:00:03,992
Co se stalo?

4
00:00:04,076 --> 00:00:05,172
Klasická odrůda kocoviny.

5
00:00:05,207 --> 00:00:06,365
Nepamatují si, co dělali.

6
00:00:06,400 --> 00:00:08,003
Spolek mě přeřazuje do Idrisu.

7
00:00:08,064 --> 00:00:09,063
Dostanu tě zpátky.

8
00:00:09,098 --> 00:00:10,254
Chci, abys šla se mnou.

9
00:00:10,289 --> 00:00:12,843
Spolek chce zničit tvou
rodinu? Tak potom jdu s tebou.

10
00:00:13,360 --> 00:00:14,994
Rána přímo v hrudi.

11
00:00:15,057 --> 00:00:16,457
Stejně jako náš civil v márnici.

12
00:00:16,531 --> 00:00:18,409
Schovalo se to do mrtvého těla
a nás nechalo udělat zbytek.

13
00:00:18,467 --> 00:00:19,627
Nevěděla jsem, že démoni tohle dokážou.

14
00:00:19,668 --> 00:00:22,389
Nastražil jsem démoní útok
na Institut jako odlákání.

15
00:00:22,464 --> 00:00:23,396
Je to uvnitř ní.

16
00:00:23,455 --> 00:00:25,511
Vrať se zpátky do pekla, kam patříš.

17
00:00:27,072 --> 00:00:29,088
Nejsi tady pro mě.
Jsi tady pro Meč duše.

18
00:00:29,123 --> 00:00:30,923
Vezměte mého syna.
Zabijte toho druhého.

19
00:00:33,632 --> 00:00:34,631
Alecu.

20
00:00:37,868 --> 00:00:39,286
Co jsem to udělal?

21
00:01:04,523 --> 00:01:05,556
Alecu.

22
00:01:11,077 --> 00:01:12,009
Uhni.

23
00:01:12,383 --> 00:01:13,485
Jak dlouho tady jsi?

24
00:01:13,520 --> 00:01:16,119
Jsem očarovaný. Nikdo
........