1
00:00:29,592 --> 00:00:33,671
INTERSONIC
uvádí

2
00:00:42,605 --> 00:00:45,974
SKVĚLÍ CHLAPI

3
00:02:05,687 --> 00:02:09,305
Mladá dívka seděla
v naprostém tichu ve zpovědnici,

4
00:02:09,441 --> 00:02:14,186
slyšela otcovy vysoké boty skřípat
po starobylých kostelních schodech

5
00:02:14,320 --> 00:02:18,365
jako křída po tabuli.
Zvuk zeslábl, až docela zanikl.

6
00:02:18,491 --> 00:02:20,899
Vytušila přítomnost
kněze za mřížkou.

7
00:02:21,035 --> 00:02:24,202
<i>Toho výjimečného pátečního</i>
<i>odpoledne loni v únoru</i>

8
00:02:24,330 --> 00:02:27,534
<i>jsem četl svým pokročilým studentům</i>
<i>literárních seminářů příběh,</i>

9
00:02:27,667 --> 00:02:30,834
<i>který napsal James Leer, posluchač</i>
<i>předposledního ročníku literatury.</i>

10
00:02:30,962 --> 00:02:33,916
<i>Jediný obyvatel</i>
<i>vlastního pochmurného gulagu.</i>

11
00:02:34,048 --> 00:02:38,710
Kousla se do rtu,
zavřela oči, němá...

12
00:02:43,516 --> 00:02:47,846
<i>Jamesovy příběhy byly</i>
<i>asi tak slunné jako jeho povaha.</i>

13
00:02:47,979 --> 00:02:49,806
<i>Byl jsem roztěkaný,</i>

14
00:02:49,939 --> 00:02:53,723
<i>možná to souviselo s tím,</i>
<i>že mě ráno opustila manželka.</i>

15
00:02:53,860 --> 00:02:55,438
Takže? Někdo?

16
00:02:55,570 --> 00:02:58,061
<i>I když manželky</i>
<i>mě opustily už předtím.</i>

17
00:02:58,198 --> 00:02:59,656
Carrie?

18
00:02:59,783 --> 00:03:04,943
<i>Jako obvykle Jamesovy spolužáci,</i>
<i>kteří znali jeho vrozenou zranitelnost,</i>

19
00:03:05,080 --> 00:03:08,246
<i>vyjadřovali své úsudky</i>
<i>jemně a citlivě.</i>

20
00:03:08,374 --> 00:03:11,660
Řekněte mi, proboha,
co je to s vámi katolíky?

21
00:03:11,795 --> 00:03:15,709
Dobře, zkusíme se
vyjádřit konstruktivně, ano?
........