1
00:00:12,178 --> 00:00:14,760
Mami, můžeme se
vyfotit s tím trollem?

2
00:00:18,181 --> 00:00:20,978
Zlatíčko,
nefotil ses s ním už?

3
00:00:21,515 --> 00:00:23,680
Ne, mami.
Ne s tímhle trollem.

4
00:00:23,682 --> 00:00:24,947
S tímhle.

5
00:00:30,818 --> 00:00:32,517
To je paráda!

6
00:00:35,851 --> 00:00:37,184
Bojujtež!

7
00:00:40,887 --> 00:00:43,019
Trollové z Asgardu!

8
00:00:46,389 --> 00:00:48,110
Co tady dělají?

9
00:00:53,524 --> 00:00:56,690
Podle těchto údajů se
portál do Nornheimu otevřel

10
00:00:56,692 --> 00:00:58,245
v kongresovém centru.

11
00:00:58,492 --> 00:01:00,281
Nemůžeme tu mít trolly.

12
00:01:00,426 --> 00:01:02,281
Tak jim ukážeme.

13
00:01:02,994 --> 00:01:05,459
Black Widow, s Hawkeyem
jim vpadněte do boku napravo.

14
00:01:05,461 --> 00:01:06,618
Thore, se mnou.

15
00:01:25,733 --> 00:01:27,032
Dolů.

16
00:01:27,567 --> 00:01:29,389
A ven.

17
00:01:30,368 --> 00:01:31,967
Bojujte tvrdě, přátelé.

18
00:01:31,969 --> 00:01:34,748
Pošlete tyto trolly tam,
odkud přišli!

19
00:01:39,670 --> 00:01:42,470
Teď vstup do šarvátky ty,
Hulku!

20
00:01:45,138 --> 00:01:48,372
Co? Ještě jste
neviděli červeného Hulka?

21
00:01:55,175 --> 00:01:57,742
Běžte! Běžte!
Zalezte tam!

22
00:01:57,744 --> 00:01:58,460
Jo!

23
00:01:59,744 --> 00:02:01,743
Jo, jo, jo, jo, jo!
........