1
00:00:06,105 --> 00:00:07,168
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:07,169 --> 00:00:09,129
Z táty jsi udělala
pitomce naposled.

3
00:00:09,130 --> 00:00:10,130
- Harvey!
- Přestaň.

4
00:00:10,130 --> 00:00:11,931
Vypadni sakra
z domu mého otce!

5
00:00:12,672 --> 00:00:15,039
Odejdu odsud
s tou věcí v ruce,

6
00:00:15,159 --> 00:00:17,174
nebo tuhle firmu
položím na lopatky.

7
00:00:17,209 --> 00:00:18,742
Vezmi si ten obraz.

8
00:00:18,862 --> 00:00:22,846
Říkal jsi, že ten obraz je jediná
šťastná vzpomínka na matku.

9
00:00:22,882 --> 00:00:24,515
V každém dotazníku,
který jsem dneska vyplnil,

10
00:00:24,550 --> 00:00:26,150
se ptali, jestli jsem
usvědčený kriminálník.

11
00:00:26,185 --> 00:00:28,852
Nikdo z nich mě nepřijme,
až uvidí, že jsem to zaškrtnul.

12
00:00:29,088 --> 00:00:30,832
Právní klinika není
jediná cesta, jak to odčinit.

13
00:00:30,856 --> 00:00:32,749
- Chcete, abych tu učil?
- Ano.

14
00:00:32,869 --> 00:00:33,973
Přijde vám to vtipné?

15
00:00:34,093 --> 00:00:36,226
Můžu se potrhat z toho,
že byl náš učitel ve vězení.

16
00:00:36,262 --> 00:00:39,178
Chceš mě jenom přesvědčit,
že bys měl být vedoucím partnerem,

17
00:00:39,298 --> 00:00:41,632
když všichni kolem ví,
že bys neměl.

18
00:00:41,941 --> 00:00:44,275
Takže jestli si myslíš,
že budeš vedoucím partnerem,

19
00:00:44,310 --> 00:00:46,444
tak to se teda
zatraceně pleteš!

20
00:00:46,479 --> 00:00:49,447
Jeden ze studentů řekl
rodičům, že jsi byl ve vězení.

21
00:00:49,482 --> 00:00:51,782
Snažil jsem se jim
........