1
00:00:00,800 --> 00:00:02,483
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,484 --> 00:00:05,154
Vyvolali jsme můřího
zabijáka z jiného světa.

3
00:00:05,179 --> 00:00:06,741
S přáteli jsme se rozdělili,

4
00:00:06,766 --> 00:00:08,560
nemůžu je nechat bojovat
s Netvorem samotné.

5
00:00:08,585 --> 00:00:10,711
Chceš, abych šla do Filórie s tebou?

6
00:00:10,736 --> 00:00:14,081
Možná máme řešení, zbraň.
Kdybychom ji našli,

7
00:00:14,106 --> 00:00:15,275
mohli bychom s ní zabít Netvora.

8
00:00:15,300 --> 00:00:17,217
- Je čast platit.
- Manželství tu

9
00:00:17,242 --> 00:00:19,537
- funguje jinak.
- Nikdy nemůžu Filórii opustit.

10
00:00:19,562 --> 00:00:21,344
Poctil jsem tě svou štědrostí.

11
00:00:21,380 --> 00:00:23,680
Až budeš
připravena čelit Netvorovi,

12
00:00:23,715 --> 00:00:24,904
vypij to.

13
00:00:24,929 --> 00:00:26,293
Následovali jsme
všechna vodítka.

14
00:00:26,318 --> 00:00:30,454
Mysleli jsme, že nás dovede k ní.
Přivolali jsme ji.

15
00:00:30,489 --> 00:00:33,902
Vážně jsem věřila, že si mě
Naše podzemní paní zvolila.

16
00:00:33,927 --> 00:00:36,230
Můžete mi říkat
Lišák Reynard,

17
00:00:36,255 --> 00:00:38,995
Mámič věřících, dobrosrdečných,

18
00:00:39,031 --> 00:00:40,189
těch nejhloupějších.

19
00:00:42,968 --> 00:00:44,040
Ahoj, Martine.

20
00:00:54,643 --> 00:00:56,697
Zadrž.
S Bohy se umíš vypořádat.

21
00:00:56,731 --> 00:00:58,815
Víš, jak jim to posrat.

22
00:00:58,851 --> 00:01:01,218
- Ne. - Chci uzavřít dohodu.
- Dobrá.

........