1
00:00:10,058 --> 00:00:13,854
Agent MacLaren pred
odchodom nevysvetlil

2
00:00:13,937 --> 00:00:16,734
ako sa rozbil môj čajník.
Nepredpokladám, že...

3
00:00:18,027 --> 00:00:19,738
Vlastne na tom nezáleží.

4
00:00:19,820 --> 00:00:21,698
Práve som dal vrecúška
do pohárov.

5
00:00:21,782 --> 00:00:22,949
Pozor, je horúci.

6
00:00:23,867 --> 00:00:25,119
Čo je to?

7
00:00:26,161 --> 00:00:27,413
Naozaj?

8
00:00:28,414 --> 00:00:30,667
Páni. To je... je to čaj.

9
00:00:30,750 --> 00:00:33,712
Povedal, že si nebudeš pamätať udalosti
z posledných mesiacov ale ...

10
00:00:33,796 --> 00:00:35,338
toto som nečakal.

11
00:00:39,761 --> 00:00:42,348
Je to dobré.
Chutí mi to.

12
00:00:42,431 --> 00:00:44,432
Áno, viem.

13
00:00:44,516 --> 00:00:46,356
Fúkaj na to aby si...

14
00:00:46,765 --> 00:00:47,975
si nespálila jazyk.

15
00:00:50,107 --> 00:00:52,902
Takže, táto experimentálna liečba
ktorú si dostala...

16
00:00:52,984 --> 00:00:54,987
hmm, čo to vlastne bolo?

17
00:00:55,561 --> 00:00:58,366
Bolelo to?
Nemôžem ti to povedať.

18
00:00:58,450 --> 00:01:00,579
Pretože si nepamätáš.

19
00:01:01,704 --> 00:01:02,955
Nepamätám,

20
00:01:03,038 --> 00:01:05,040
ale nie preto ti
nemôžem povedať.

21
00:01:05,123 --> 00:01:06,776
Pretože to je tajomstvo.

22
00:01:07,336 --> 00:01:08,463
To si pamätáš.

23
00:01:10,213 --> 00:01:12,382
Vieš, vlastne na tom nezáleží.
Zabralo to.
........