1
00:01:51,778 --> 00:01:53,272
Dobře, poslouchejte.

2
00:01:54,031 --> 00:01:58,610
Tohle je makléřský test Národní
asociace obchodníků s cennými papíry.

3
00:01:58,828 --> 00:02:02,661
Prověří vaši znalost akcií,
dluhopisů a jiných cenných papírů.

4
00:02:02,916 --> 00:02:07,378
Pokud vaše jméno začíná na A až L,
jděte do vedlejší místnosti.

5
00:02:09,257 --> 00:02:12,543
Test má dvě části,
každá část trvá tři hodiny,

6
00:02:12,803 --> 00:02:14,511
přestávka bude hodinu.

7
00:02:14,764 --> 00:02:17,006
Na vaše jméno
odpovězte "zde".

8
00:02:17,225 --> 00:02:19,135
-Samantha Martinová.
-Zde.

9
00:02:19,394 --> 00:02:21,103
-Peter McClure.
-Zde.

10
00:02:21,355 --> 00:02:24,890
-Christopher Moltisanti.
-Zde!

11
00:03:20,801 --> 00:03:23,506
ANTHONY SOPRANO
BOSS ULlCE

12
00:07:04,860 --> 00:07:06,106
Tony!

13
00:07:08,782 --> 00:07:10,360
Ježíši Kriste!

14
00:07:11,577 --> 00:07:12,822
Můžu s tebou mluvit?

15
00:07:13,329 --> 00:07:15,536
-Kde sakra seš?
-Budeme mluvit tady?

16
00:07:20,671 --> 00:07:22,545
-Pojď do domu.
-Slib mi,

17
00:07:22,715 --> 00:07:24,874
že když vejdu, tak taky odejdu.

18
00:07:25,134 --> 00:07:27,341
Celou dobu o tobě nevím.

19
00:07:27,929 --> 00:07:30,503
Ani slovo. Nic.

20
00:07:30,766 --> 00:07:32,261
Takhle ses vrátil?

21
00:07:32,727 --> 00:07:33,972
Tak slibuješ?

22
00:07:49,427 --> 00:07:50,590
Kávu?

23
........