1
00:01:48,191 --> 00:01:51,145
Tak jsme se dozvěděli,
že Hunter vzali na Reed.

2
00:01:51,402 --> 00:01:54,273
-Sayonara!
-Nemůžete mít z Hunter radost?

3
00:01:54,489 --> 00:01:57,655
Chtěla hlavně tam.
Nepřežila by, kdy se tam nedostala.

4
00:01:57,825 --> 00:02:00,031
Proč by se to mělo týkat mě?

5
00:02:00,244 --> 00:02:04,324
-Protože ty ses nikam nedostala.
-Anthony! Nic nevíme.

6
00:02:04,581 --> 00:02:07,203
Hunter se hlásila brzy,
a tak to brzy ví.

7
00:02:07,417 --> 00:02:09,742
Mohla se hlásit
jen na jednu školu.

8
00:02:10,003 --> 00:02:11,912
Tvoje sestra má víc možností.

9
00:02:12,172 --> 00:02:16,383
Například: Bowdoin,
Holy Cross, Georgetown...

10
00:02:16,593 --> 00:02:18,502
Na Georgetown nemám šanci.

11
00:02:18,720 --> 00:02:20,759
Byli by blázni, kdyby tě nevzali.

12
00:02:21,013 --> 00:02:23,338
To můžu jít zrovna na Berkeley.

13
00:02:23,557 --> 00:02:25,217
-To ti nedovolím.
-V oblasti

14
00:02:25,392 --> 00:02:29,057
San Franciska je víc držitelů
Nobelovy ceny než jinde na světě.

15
00:02:29,229 --> 00:02:31,388
Nobelovy ceny buzerantů?

16
00:02:33,400 --> 00:02:37,349
Víš, že můžeš jít
na vysokou kamkoliv.

17
00:02:37,570 --> 00:02:39,444
Ale za Berkeley platit nebudu.

18
00:02:39,656 --> 00:02:41,732
Já chci na Harvard nebo West Point.

19
00:02:41,950 --> 00:02:44,784
Možná jsi je viděl
v televizi, ale to je všechno.

20
00:02:45,036 --> 00:02:47,194
To musíš přelouskat pár knížek.

21
00:03:01,968 --> 00:03:06,760
Punčochy, Chrisi. Kolik bys jich
musel prodat, aby ti to tu patřilo?

22
00:03:07,015 --> 00:03:09,137
Jak ti mám říct, že na to seru?

........