1
00:00:00,584 --> 00:00:02,669
<i>Minule jste viděli...</i>

2
00:00:02,669 --> 00:00:03,921
Našli tělo.

3
00:00:03,921 --> 00:00:05,422
Už to není moje oddělení.

4
00:00:05,422 --> 00:00:08,383
Jde o dítě. Myslí si,
že by to mohla být ona.

5
00:00:08,634 --> 00:00:11,136
Dáme do toho vše,
co máme, Dorothy.

6
00:00:11,261 --> 00:00:14,431
To jste říkal i předtím.
A pak jste přestal hledat.

7
00:00:14,431 --> 00:00:16,058
Pokud ti ten případ dám,

8
00:00:16,058 --> 00:00:18,519
musím vědět,
že nad tím neztratíš kontrolu.

9
00:00:18,519 --> 00:00:20,103
<i>Teď její pravé oko,</i>

10
00:00:20,103 --> 00:00:22,397
<i>čtyři odřeniny,
dvě nahoře, dvě dole.</i>

11
00:00:22,397 --> 00:00:25,609
<i>Může to být od spekula,
aby měla otevřené oči.</i>

12
00:00:25,609 --> 00:00:28,111
<i>Katie Pineová
nebyla jeho první oběť.</i>

13
00:00:28,111 --> 00:00:31,031
<i>Sledoval ji.
A kdo tohle dělá?</i>

14
00:00:31,073 --> 00:00:32,699
<i>Někdo, kdo to dělá víckrát.</i>

15
00:00:32,699 --> 00:00:34,451
Měla bych jít domů.

16
00:00:34,993 --> 00:00:36,286
Catherine.

17
00:00:38,539 --> 00:00:40,457
Proč tentokrát tolik?

18
00:00:44,127 --> 00:00:46,964
Proslýchá se,
že se naše oddělení vyšetřuje.

19
00:00:46,964 --> 00:00:49,842
musí to být zkorumpovanej polda,
jinak by se to řešilo interně.

20
00:00:49,842 --> 00:00:51,593
Jistě jste slyšeli
jméno Kyle Corbett,

21
00:00:51,593 --> 00:00:53,804
řídí obchod s drogami
severně od Toronta.

22
00:00:53,804 --> 00:00:56,807
Někdo z našich lidí
poskytuje Corbettovi informace.
........