1
00:00:01,243 --> 00:00:02,744
"Dříve"

2
00:00:02,744 --> 00:00:05,622
Myslel jsem,
že andělé mají být ochránci,

3
00:00:05,622 --> 00:00:07,124
huňatá křídla a svatozáře.

4
00:00:07,124 --> 00:00:09,209
Víš jak, ne kreténi.

5
00:00:09,209 --> 00:00:12,254
Přečti si Bibli.
Andělé jsou boží válečníci.

6
00:00:12,254 --> 00:00:14,464
Jsem voják.

7
00:00:14,464 --> 00:00:16,466
Asi znám jméno

8
00:00:16,466 --> 00:00:18,218
Luciferova nového těla.

9
00:00:18,218 --> 00:00:20,220
Představuji vám Jeffersona Rooneyho,

10
00:00:20,220 --> 00:00:22,889
prezidenta Spojených států.

11
00:00:22,889 --> 00:00:25,642
Prostě vím, že bys byl úžasný otec.

12
00:00:25,642 --> 00:00:26,977
Byl počat Nefilím,

13
00:00:26,977 --> 00:00:28,645
potomek anděla a člověka.

14
00:00:28,645 --> 00:00:30,814
- Lucifer.
- To dítě si nemůžu nechat.

15
00:00:32,441 --> 00:00:33,984
Bohužel na tom musím trvat.

16
00:00:37,195 --> 00:00:39,406
<i>Princeps Inferni!</i>

17
00:00:43,285 --> 00:00:44,077
Co ta dívka?

18
00:00:44,077 --> 00:00:45,954
Kelly Kline.
Prezidentova asistentka.

19
00:00:45,954 --> 00:00:47,998
Nevíme, kde je, nebo jestli je naživu.

20
00:00:47,998 --> 00:00:49,499
Co se děje?

21
00:00:49,499 --> 00:00:51,835
- Jo, Deane. Co je?
- Billie?

22
00:00:51,835 --> 00:00:55,922
Smrťák?

23
00:00:55,922 --> 00:00:57,799
Máme dohodu.

24
00:00:57,799 --> 00:01:01,094
O půlnoci dá Winchester světu pá-pá.
........