1
00:00:09,852 --> 00:00:16,427
<i>TOTO JE PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.</i>

2
00:00:16,452 --> 00:00:18,549
<i>PRAVDIVÝ</i>

3
00:00:20,256 --> 00:00:24,465
<i>Následující události se staly
v Minnesotě roku 1979.</i>

4
00:00:29,109 --> 00:00:31,405
<i>Jména přeživších byla změněna</i>

5
00:00:31,587 --> 00:00:35,192
<i>na jejich vlastní žádost.</i>

6
00:00:35,335 --> 00:00:41,011
<i>Z úcty k zemřelým je vše ostatní
popsáno přesně tak, jak se to stalo.</i>

7
00:01:04,301 --> 00:01:07,973
Překlad a časování - Anniie126

8
00:01:51,311 --> 00:01:54,058
Jeremy Kleiner
z Winnipegu píše:

9
00:01:56,598 --> 00:01:58,240
"Brzo se uzdravte,
šéfiku."

10
00:01:58,392 --> 00:01:59,619
To je milý.

11
00:02:00,955 --> 00:02:02,658
A pak tu máme...

12
00:02:06,454 --> 00:02:09,654
Carter Bunch píše:
"Rvi se dál, ty starej parchante.

13
00:02:09,827 --> 00:02:11,881
"Ty nás přežiješ všechny."

14
00:02:21,570 --> 00:02:23,409
Indián Joe poslal porno.

15
00:02:28,038 --> 00:02:31,162
Tohle dejte Číňanům,
je to obvyklá výplata.

16
00:02:51,489 --> 00:02:53,312
Zavolej otce a strýčky.

17
00:02:53,524 --> 00:02:54,990
Musíme si promluvit.

18
00:03:03,921 --> 00:03:05,318
Už máš všechno hotovo?

19
00:03:05,452 --> 00:03:07,908
Ano, pane, pomáhal jsem
babičce s účtama.

20
00:03:08,019 --> 00:03:10,841
Mám tě přivést,
svolává všechny do domu.

21
00:03:12,349 --> 00:03:14,111
Dodd je vevnitř.

22
00:03:17,240 --> 00:03:21,517
Bojoval v zákopech ve Francii,
v první světový.

23
00:03:21,810 --> 00:03:25,488
Byl to artillerieschuetzen,
........