1
00:00:06,573 --> 00:00:10,409
PŘED DESETI MĚSÍCI

2
00:00:34,433 --> 00:00:38,103
-Copak to máš?
-Jonin první článek.

3
00:00:39,021 --> 00:00:42,357
-Nedělala sekretářku?
-Povýšili ji.

4
00:00:42,524 --> 00:00:45,944
Teď je reportérka. Podívej.

5
00:00:46,236 --> 00:00:49,156
"Autor: Joni Conwayová".
Super, co?

6
00:00:53,285 --> 00:00:55,954
-Co je to Big Star?
-Asi nějaká kapela.

7
00:00:56,038 --> 00:00:58,123
Nejdřív jsem myslel,
že nějaká sámoška.

8
00:00:58,207 --> 00:01:01,502
-Ať radši píše o Alu Greenovi.
-Hele, vrať mi to.

9
00:01:01,585 --> 00:01:04,588
-Je na tebe naštvaná.
-Pořád ještě jo.

10
00:01:04,671 --> 00:01:06,840
-Neumíš se totiž správně vrtět.
-Kvůli tomu ne.

11
00:01:06,924 --> 00:01:09,426
-Ale jo. Viděls někdy Ruth naštvanou?
-Jo, každou chvíli.

12
00:01:09,510 --> 00:01:13,347
Jo, ale nezůstane.
Umím se totiž vrtět.

13
00:01:15,349 --> 00:01:17,267
Mariňáci!

14
00:01:20,521 --> 00:01:22,773
Vy taky, Prewitte. Pohyb.

15
00:01:23,315 --> 00:01:26,193
Vojíne, odneste si ty krámy.

16
00:01:26,276 --> 00:01:27,861
Tak fofrem!

17
00:01:27,945 --> 00:01:31,949
Fajn, plán vypadá takhle.
Vezmeme oddíl

18
00:01:32,032 --> 00:01:34,785
a omrkneme tenhle vietnamskej
muniční a zásobovací sklad

19
00:01:34,868 --> 00:01:36,870
kousek od Banamu.

20
00:01:36,954 --> 00:01:39,122
Komoušská špinavá díra
nazvaná Quan Thang.

21
00:01:39,206 --> 00:01:41,458
Pošlu vás tři
a Collinse a Pizzutiho.

22
00:01:41,542 --> 00:01:45,337
........